Wet BGT in Tweede Kamer

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1651 dagen geleden
  Wet BGT in Tweede Kamer

  Update 01-07-2013: Op 4 juli wordt de wet BGT als hamerstuk behandeld in de Tweede Kamer.

  De schriftelijke beantwoording van de kamervragen over de wet BGT is op korte termijn afgerond. Het antwoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gaat dan een dezer dagen naar de Tweede Kamer. De vragen werden gesteld na behandeling van het wetsvoorstel ‘Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie)’ in de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu in maart.

  Het ging bij de vragen vooral om een nadere toelichting op de inhoud of beleidskeuzen. Opvallend was dat het veel ging over de keuze om 3D nog niet verplicht te stellen en  over de relatie van de BGT met allerlei gebruikersthema’s. Verder gingen de vragen vooral over de organisatie en de financiën.

  Het is aan de kamer om te bepalen hoe het vervolgtraject na de beantwoording loopt. Het kan gaan om nog een schriftelijke ronde van de vaste Kamercommissie of een mondelinge behandeling met de minister van IenM in die commissie. Als de antwoorden naar het oordeel van de commissie voldoende helder zijn kan het voorstel ook direct door naar de algemene vergadering. Ook daar kan het onderwerp op verschillende manieren worden behandeld. Er kan om een bespreking worden gevraagd of het wordt een hamerstuk.

  De wet BGT werd op 28 januari 2013 door Koningin Beatrix aangeboden aan de Tweede Kamer. De Kamerstukken en de vragen van de vaste Kamercommissie kunt u vinden op zoek.officielebekendmakingen.nl onder nummer 33527.