• Blogs
 • BGTweb
 • Leidraad 'Project BGT voor bronhouders' nu beschikbaar

Leidraad 'Project BGT voor bronhouders' nu beschikbaar

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1601 dagen geleden
  Leidraad 'Project BGT voor bronhouders' nu beschikbaar

  De leidraad 'Project BGT voor bronhouders' is nu als download beschikbaar en in drukvorm te bestellen. De leidraad is een hulpmiddel voor bronhouders bij het opzetten van een project voor de invoering van de BGT.

  Hoe een organisatie de BGT invoert, is ondermeer afhankelijk van de ambitie van een organisatie. Aan de hand van vragen en afwegingen, voert de handreiking de lezer langs negen aandachtsgebieden. Afhankelijk van de vertreksituatie en ambitie, is zo een passend pad uit te stippelen voor het beheer en gebruik van de BGT.

  In de leidraad zijn ook een aantal interviews met bronhouders opgenomen. Deze interviews geven een beeld van de praktische afwegingen rond de invoering van de BGT. Tot slot biedt de brochure een korte leidraad voor een fasering van de invoering van deze basisregistratie langs de lijnen van PRINCE2.

  > downloaden

  U kunt de leidraad ook in drukvorm bestellen. Stuur hiervoor een bericht aan postbus.BGT@minienm.nl met uw naam en adresgegevens en het aantal exemplaren dat u wenst te ontvangen.