Tweede Kamer stemt in met Wet BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1616 dagen geleden
  Tweede Kamer stemt in met Wet BGT

  Op 4 juli 2013 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als hamerstuk aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer voor de volgende stap in het vaststellingsproces.

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het wetsvoorstel ingediend. De wet regelt dat er in Nederland één uniforme digitale basiskaart komt met een hoge mate van detail. Deze basiskaart is bedoeld voor gebruik binnen en buiten de overheid.

  Elke organisatie kan eigen informatie op dezelfde kaart in beeld brengen. Dit maakt informatie beter vergelijkbaar tussen organisaties. Nu gebruiken verschillende organisaties vaak verschillende basiskaarten. De BGT vervangt deze door één uniforme basis. Zo kan een bouwplan dat met de BGT als basiskaart wordt opgesteld gemakkelijk worden vergeleken met het bestemmingsplan dat dezelfde referentiekaart gebruikt, of met gegevens over de ligging van leidingen in de grond. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt en wordt de kans op fouten verkleind.

  Op 1 januari 2016 treedt de wet in werking. De BGT moet dan gereed zijn. De bronhouders - gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, ministeries van EZ en Defensie - maken de BGT. Zij zijn verantwoordelijk voor het opbouwen en actueel houden van hun eigen stukje Nederland.

  Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen de BGT vrij gebruiken en is het gebruik voor de hele overheid verplicht. De BGT komt als ‘Open Data’ beschikbaar voor de samenleving. Dit verlaagt de drempel voor investeringen in nieuwe producten en diensten en verbetert de dienstverlening voor bedrijven en burgers. Vanaf 2016 spreken we één geografische taal.


  >> Zie ook het persbericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.