• Blogs
 • BGTweb
 • Informatie voor bestuurders: 'Feiten BGT op zakformaat'

Informatie voor bestuurders: 'Feiten BGT op zakformaat'

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1541 dagen geleden
  Informatie voor bestuurders: 'Feiten BGT op zakformaat'

  Op 29 augustus 2013 informeerde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu alle bestuurders in Nederland per brief over de nieuwe wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De wet BGT regelt dat er per 1 januari 2016 één landsdekkend en uniform geografisch bestand van Nederland is: de BGT.

  Invoering van de BGT vraagt veel van alle partijen in het land. Het ministerie informeert bestuurders hierover in het boekje: 'Feiten over de BGT op zakformaat'. Daarnaast zijn er dit najaar voorlichtingsbijeenkomsten gepland voor bestuurders om verder in te zoomen op het nut en noodzaak van geo-informatie en in het bijzonder de BGT.

  De BGT wordt dè gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. De BGT wordt gemaakt door verschillende (overheids)partijen, die op een nieuwe manier samenwerken en zo een efficiencyslag maken in het vervaardigen van digitaal kaartmateriaal.

  De BGT heeft oneindig veel toepassingsmogelijkheden en is vrij te gebruiken volgens het principe van open data. Organisaties kunnen de BGT bijvoorbeeld gebruiken als ondergrond voor allerlei toepassingen zoals het inplannen van groenbeheer, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes.

  De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Dit draagt bij aan een efficiëntere overheidsdienstverlening. In 2016 moet de BGT gereed en compleet zijn.

  Download:

  Voor vragen kunt u mailen naar: postbus.BGT@minienm.nl.