Gebruikersgroep BGT van start

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1554 dagen geleden

  Op 24 september is de startbijeenkomst van de Gebruikersgroep BGT. Deze groep gaat input geven op de BGT-producten die via PDOK ontsloten worden. Zo komen bijvoorbeeld de diverse BGT-visualisaties en de leveringswijze van extracten aan bod. Tijdens de startsessie worden werkafspraken gemaakt voor de resterende maanden van dit jaar.

  De gebruikersgroep bestaat uit diverse (potentiële) gebruikers die bereid zijn het programma vanuit een gebruikersperspectief te ondersteunen. Het gaat nu om ervaren GIS/PDOK gebruikers die op korte termijn input kunnen leveren op de BGT producten. Dit zijn vertegenwoordigers van de huidige GBKN gebruikers en potentiële nieuwe gebruikers van de BGT waaronder netbeheerders, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschappen, CBS, OOV sector en Kadaster.

  In de toekomst kan deze groep uitgebreid worden om ook andere (nieuwe) gebruikers te betrekken bij de ontwikkeling van de BGT. Voor meer informatie neemt u contact op met Coby Arts via postbus.BGT@minienm.nl.