• Blogs
 • BGTweb
 • Bestuurbijeenkomsten: geo-informatie als beleidsinstrument

Bestuurbijeenkomsten: geo-informatie als beleidsinstrument

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1554 dagen geleden
  Bestuurbijeenkomsten: geo-informatie als beleidsinstrument
  Een reeks regionale bestuurlijke overleggen voor wethouders en collega-bestuurders van gemeenten, waterschappen en de provincies over het inzetten van geo-informatie in de organisatie. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het nut en de noodzaak van geo-informatie als beleidsinstrument.
   
  Geo-informatie maakt het mogelijk om belangrijke beleidsonderwerpen af te beelden op een kaart wat vaak meer zegt dan alleen cijfers of tekst. Maar er zijn veel meer terreinen waar voordeel te behalen valt met het gebruik van geo-informatie. Over deze mogelijkheden, de inzet van geo-informatie en meer specifiek de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden de deelnemers op beeldende wijze geïnformeerd. Aan de hand van voorbeelden van verschillende beleidsvraagstukken wordt uitgelegd hoe de BGT zorgt voor een uniforme ondersteuning bij bijvoorbeeld burgerparticipatie en regionale samenwerking en hoe de BGT leidt tot administratieve lastenverlichting en kostenbesparing.
   
  Alle bestuurders krijgen een apart uitnodiging (per regio) toegestuurd per post, maar daarnaast kunnen bestuurders zich ook via www.dataland.nl/bestuurdersbijeenkomsten inschrijven.
   
  • 18-09 Bestuurdersbijeenkomst IJsselland
  • 22-10 Bestuurdersbijeenkomst Zeeland
  • 29-10 Bestuurdersbijeenkomst Gelderland/Flevoland
  • 30-10 Bestuurdersbijeenkomst Stichting Friesland
  • 13-11 Bestuurdersbijeenkomst Stichting Utrecht en Zuid-Holland
  • 14-11 Bestuurdersbijeenkomst Overijssel, Groningen, Drenthe
  • 21-11 Bestuurdersbijeenkomst RIB Zuid-Brabant
  • 27-11 Bestuurdersbijeenkomst Limburg
  • 21-01 Bestuurdersbijeenkomst Stichting Noord-Holland
  Bestuurders ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst in hun regio. Meer informatie: postbus.BGT@minienm.nl.
   
  De organisatie van deze bijeenkomsten is een samenwerking tussen: VNG, KING, DataLand, IPO, UvW, het ministerie van IenM, Kadaster, Geonovum, de stuurgroep GBKN en het bestuur van het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT.