Startbijeenkomst gebruikersgroep BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1525 dagen geleden

  Op 24 september jongstleden vond de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep BGT plaats. Deze was georganiseerd door het programmabureau BGT in samenwerking met PDOK. De startsessie had het doel om de rol van de gebruikersgroep te introduceren en om onder de deelnemers te vragen wie kan en wil bijdragen aan het reviewen van de visualisatie van de BGT viewservice en/of aan het reviewen van de BGT-Extracten. Tijdens de startsessie is de stand van zaken van de BGT en PDOK kort toegelicht, het tijdpad uiteen gezet en een preview gegeven. Ook het voorstel Grid Definitie BGT werd besproken.

  Als vervolg op deze startbijeenkomst worden aparte bijeenkomsten gehouden om feedback te vergaren over de ontworpen BGT-visualisatie en de extracten. Hierbij wordt de deelnemers gevraagd om in hun eigen omgeving een extract te testen. Mogelijk worden er nog extra bijeenkomsten georganiseerd waarin verdere uitbreidingen van de PDOK-BGT functionaliteit aan bod komen.

  Bij de startbijeenkomst waren o.a. vertegenwoordigers van de netbeheerders, provincies, Kadaster, Rijkswaterstaat, Economische Zaken, CBS, verzekeraars, Geonovum en I&M aanwezig. Ondervertegenwoordigd waren de waterschappen, gemeenten, stedenbouwkundige bureaus en de OOV-sector. Mocht u in deze sector werkzaam zijn en over deze onderwerpen mee willen denken en praten, stuur dan een berichtje aan coby.arts@minienm.nl.