• Blogs
 • BGTweb
 • Zeeuwse bronhouders tekenen bestuurlijk convenant BGT

Zeeuwse bronhouders tekenen bestuurlijk convenant BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1482 dagen geleden
  Zeeuwse bronhouders tekenen bestuurlijk convenant BGT

  Voor een goede en doelmatige opbouw en beheer van de BGT is samenwerking tussen bronhouders van de BGT van groot belang. In Zeeland weet men als geen ander hoe belangrijk en effectief regionale samenwerking is. Op het gebied van inwinning en beheer van grootschalige topografie is samenwerking hier al meer dan 40 jaar vanzelfsprekend.

  Zeeland ziet de komst van de BGT als een goede mogelijkheid om de samenwerking verder uit te bouwen. Alle dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland sloten op 22 oktober 2013 een bestuurlijk convenant. Dit convenant voorziet in een gezamenlijke aanpak van de transitie naar de BGT, onder meer door gezamenlijke aanbesteding. Door deze samenwerking wordt een kostenbesparing verwacht van maar liefst 30% per bronhouder ten opzichte van een individuele aanpak. In het convenant spreken de betrokken partijen ook af om te kijken naar samenwerking op het gebied van de bijhouding van de BGT. Het kernteam BGT is gevraagd hier een start mee te maken. Daarnaast onderzoekt het kernteam of er verdere samenwerking op het gebied van geo-informatie mogelijk is, zoals het delen van kennis en het uitwisselen van diensten.

  Programmabureau BGT en SVB-BGT zien het convenant als een subliem voorbeeld van hoe samenwerking tussen bronhouders vorm kan krijgen. Een voorbeeld dat navolging verdient in de andere transitieregio’s. De BGT maak je immers niet alleen!