Publicatie Monitorrapportage BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1498 dagen geleden

  Half november publiceert het Programmabureau BGT de eerste Monitorrapportage BGT op www.BGTweb.nl. Hiermee krijgen betrokkenen en geïnteresseerden inzicht in de voortgang van de transitie naar de BGT op het gebied van organisatie, planning, voortgang en kwaliteit van de BGT. De informatie wordt gepresenteerd aan de hand van kaarten, waarin de verschillende bronhoudergebieden zijn te herkennen. De rapportage wordt de komende jaren ieder kwartaal gepubliceerd.

  De input voor de rapportage komt van de bronhouders zelf. In oktober werd een korte enquête gehouden onder alle bronhouders om extra informatie over de transitie naar de BGT in te winnen. Daarnaast verstrekken zij informatie via de Transitie Monitor Tool (TMT) van het SVB-BGT. De is een online portaal waarin bronhouders hun planning gebiedsgericht opnemen en waarin de realisatie van mijlpalen geregistreerd kan worden, gekoppeld aan het bijbehorende kaartgebied. Bronhouders kunnen deze informatie gebruiken om de planning af te stemmen met andere bronhouders in de regio. 

  Bronhouders die de TMT nog niet compleet hebben ingevuld en nog geen planningsgegevens hebben aangeleverd, kunnen dit alsnog in de TMT aangeven. Deze informatie wordt dan in de volgende monitorrapportage meegenomen.