BGT-keten komt uit de steigers

BGT-keten komt uit de steigers

De BGT-keten is in opbouw. Langzamerhand kunnen de eerste steigers weg. De schakels SVB-BGT, Kadaster en PDOK leveren in december en januari de eerste versies van hun systemen op. Dit zijn BRAVO-1 (SVB-BGT), de Landelijke Voorziening en Controleservice (Kadaster) en de voorzieningen voor gebruikers om de BGT in PDOK te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

In deze eerste fase gaat het om het kunnen verwerken van initiële leveringen, van kop tot staart door de gehele keten. Kort daarop volgt ook de mogelijkheid om mutaties te verwerken. De ketenpartijen SVB-BGT, Kadaster, PDOK, Geonovum werken onder leiding van IenM intensief samen om dit te realiseren.

Het geheel moet ook goed in samenhang met elkaar werken. Daarom gaan we het 1e kwartaal van 2014 benutten om proef te draaien met bronhouders en gebruikers en de (keten-)testen uit te voeren. Voor het proefdraaien is de Koplopersgroep Bronhouders BGT en de gebruikersgroep BGT van start gegaan. 

Alles is er nu op gericht om de keten per april 2014 open te stellen. Bronhouders die dan klaar zijn, kunnen hun (eerste) geassembleerde en goedgekeurde deelgebieden via SVB-BGT in de Landelijke Voorziening zetten.