Kopgroep Bronhouders BGT van start

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1469 dagen geleden

  De Kopgroep Bronhouders BGT bestaat uit bronhouders en leveranciers die gezamenlijk "echte" BGT-bestanden gaan opbouwen en assembleren. Het resultaat wordt aangeleverd bij het SVB-BGT om de aanlevering via het portaal van SVB-BGT en de controleservice te kunnen testen. De kopgroep is bestemd voor bronhouders die nu al willen overgaan op de BGT.

  Tijdens de eerste bijeenkomst op 4 december jl. kregen de bronhouders en hun leveranciers informatie over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het testen van de ketenvoorziening bij SVB-BGT en Kadaster. Aan de bronhouders wordt gevraagd hun bestand (voor een deel) BGT gereed te maken. Aan de leveranciers wordt gevraagd de applicaties geschikt te maken voor het aanleveren van de initiële levering en de verwerking van de retourbestanden. In april zullen de eerste bronhouders over zijn naar de BGT en kan de initiële levering starten van alle andere bronhouders. De BGT-keten staat dan klaar om leveringen te ontvangen.

  Het doel van de kopgroep is, naast de eerste initiële aanlevering van een BGT-bestand, het gereedmaken van de applicatie, om aan te tonen dat de technische levering goed loopt. In korte tijd komt nu veel bij elkaar: data, systemen, assemblage en uiteenlopende organisaties met ieder hun eigen verhaal. De kopgroep had oog voor de uitdagingen die dat gaat opleveren, maar toonde vooral een gezonde ambitie om aan de slag te gaan. En heeft de wens om vooral van elkaar en met elkaar te willen leren. De deelnemers in de kopgroep krijgen technische ondersteuning vanuit Geonovum en inhoudelijke ondersteuning vanuit SVB-BGT. Hierbij moet gedacht worden aan advies over het opwerken van het bestand, analyse van foutsituaties en het delen van informatie en ervaringen.

  Het programma BGT verwacht dat met het werk van de kopgroep de programmatuur van de verschillende ketenpartijen nog beter getest wordt in de vorm van een ketentest. Ook ontstaat er met de opgedane kennis en ervaring met de processen beter zicht op de werkbaarheid en doorlooptijden. Daarnaast kan er door de ketenpartijen getest worden met “echte” bestanden. De keten en de deelnemers kunnen kennis en ervaring opdoen voor de verdere doorontwikkeling van de BGT. De koplopers doen het niet alleen voor zichzelf, maar ook voor wie erna komt.