BGT-congres: Programma op de rails

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1445 dagen geleden

  Een keuze maken in het programma voor het congres 'BGT op de rails' op 30 januari 2014 kan nog lastig worden. Naast het plenaire programma is er een breed scala van onderwerpen die aan bod komen tijdens presentaties en workshops. Uitgangspunt voor deze sessies zijn zes sporen: De keten, De gebruiker, De BGT in samenhang, Aan de slag, Samenwerking, Bronhouders.

  De dag gaat van start met een extra sessie voor de beginnende BGT'er. Zij kunnen zich voorafgaand aan het dagprogramma in sneltreinvaart laten bijpraten over de BGT. Om kwart voor tien opent dagvoorzitter Hans van der Vlist het congres. Van der Vlist is onder meer voorzitter van de programmastuurgroep BGT. Hij gaat in gesprek met de heren Bolsius (voorzitter bestuur SVB-BGT0, Bruggink (programmastuurgroep BGT/bestuur LSV GBKN), Bruijn (directeur SVB-BGT) en Van Rossem (programmamanager BGT Ministerie IenM) over diverse BGT gerelateerde onderwerpen.

  Na de plenaire start beginnen de parallelsessies. Deelnemers hebben de tijd om 4 sessies bij te wonen uit het aanbod van 25. Deze sessies variëren van puur luister-sessies tot doe- en praat-sessies. Meer dan de helft van de sessies behandelt een case uit de praktijk. Bronhouders en leveranciers komen hier gezamenlijk aan het woord. De andere helft behandelt onderwerpen zoals BGT toekomstmuziek en de weg daarnaartoe, 3D, PDOK, de controleservice, de keten, assemblage, samenwerking, hulpmiddelen, IMGeo, enzovoorts. Doorpraten over de sessies kan tijdens de lunch op de informatiemarkt. Hier ontmoeten de deelnemers ook aanbieders van BGT-producten en -dienstverlening.

  De dag wordt plenair afgesloten. Liefhebbers van het VPRO-programma Nederland van Boven komen dan alles te weten over de productie van seizoen II in de presentatie van datajournalist Frédérik Ruys. Na een kort verrassingsintermezzo sluit Noud Hooyman vervolgens deze dag af.

  Op 30 januari 2014 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu het congres 'BGT op de rails' in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Een dag om bronhouders en gebruikers te ondersteunen bij de invoering en het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Geïnteresseerden kunnen zich nu kosteloos aanmelden voor deze dag op www.BGTcongres.nl. Hier vindt u ook alle informatie over het programma, exposanten, sprekers en locatie.