• Blogs
 • BGTweb
 • Actuele stand transitie BGT in Monitorrapportage BGT

Actuele stand transitie BGT in Monitorrapportage BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1455 dagen geleden
  Actuele stand transitie BGT in Monitorrapportage BGT

  Om inzicht te geven in de voortgang van de transitie naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) publiceert het Programmabureau BGT de Monitorrapportage 'De stand van de BGT'. De eerste versie is nu beschikbaar en te downloaden. In januari komt er een versie met de stand op de jaargrens. Hierin wordt getracht ook de respons van partijen die in de huidige versie nog niet hebben gereageerd mee te nemen. In enkele gevallen lijkt bij het invullen de vraag anders te zijn geïnterpreteerd dan bedoeld. Met die partijen wordt contact opgenomen. Deze nieuwe rapportage willen we gereed hebben op het BGT-congres op 30 januari 2014.

  Veel partijen in Nederland zijn al bezig om de BGT te maken. Daarbij wordt bestaand materiaal (bijvoorbeeld uit de Grootschalige Basiskaart Nederland, de GBKN) hergebruikt in het nieuwe digitale BGT-bestand. Het gaat om een omvangrijke operatie: de transitie naar de BGT. 

  Kaarten

  De Monitorrapportage biedt in één oogopslag een overzicht van de stand van de transitie naar de BGT. Via kaarten wordt de actuele stand weergegeven van de organisatie, planning en voortgang, en de kwaliteit van de BGT per bronhouder. Ook zijn er kaarten die informatie geven over de bronhouder voordat deze over is gegaan naar de BGT. De rapportage is openbaar. Hij is bedoeld als informatie voor alle betrokkenen bij de BGT en dient daarnaast als basis voor sturing aan het transitieproces. 

  Informatiebronnen

  De input voor de rapportage komt voor een groot deel van de bronhouders zelf. In oktober en november 2013 werd een korte enquête gehouden onder alle bronhouders om informatie over de transitie naar de BGT in te winnen. 411 van de 448 (91,7%) bronhouders hebben deze enquête ingevuld.

  Aanvullend hierop houden de bronhouders vanaf oktober 2013 hun planning en realisatie gebiedsgericht bij in de Transitie Monitor Tool (TMT) van het SVB-BGT (Stichting Samenwerkingsverband Bronhouders BGT). In dit online portaal wordt de planning en realisatie van mijlpalen geregistreerd en gekoppeld aan het bijbehorende kaartgebied. Bronhouders kunnen deze informatie gebruiken om de planning af te stemmen met andere bronhouders in de regio. Ook het SVB-BGT en het LSV-GBKN (Landelijk Samenwerkingsverband GBKN) hebben voor input voor deze monitorrapportage gezorgd. 

  Publicatie

  De rapportage wordt tijdens de transitieperiode ieder kwartaal uitgebracht. Dit gebeurt aan de hand van de informatie zoals bekend bij het SVB-BGT (TMT) en LSV-GBKN. Eenmaal per jaar wordt de complete enquête herhaald. De eerstvolgende rapportage verschijnt eind januari 2014. 

  Wat te doen bij ontbrekende of onjuiste informatie?

  Met behulp van de beschikbare informatie uit bovengenoemde bronnen tracht de monitorrapportage een zo volledig mogelijk beeld van de huidige stand van zaken te geven. Wanneer bronhouders informatie bezitten die nog mist in de kaarten, onjuistheden zien of vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met het Programmabureau BGT via Postbus.BGT@minienm.nl.

  Basisregistratie Grootschalige Topografie

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dè gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Dit draagt bij aan een efficiëntere overheidsdienstverlening. Vanaf 2016 is de BGT verplicht voor alle overheden. Organisaties kunnen dan gebruik gaan maken van de BGT als ondergrond voor allerlei toepassingen zoals het inplannen van groenbeheer, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes.