• Blogs
 • BGTweb
 • Blog: Cees Zwinkels (VU) over het BGT-congres

Blog: Cees Zwinkels (VU) over het BGT-congres

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1375 dagen geleden

    Cees Zwinkels/Weblog/Zondag 2 februari 2014                               Foto1 KeesZw2013.JPG

  Het BGT - congres afgelopen donderdag (30 januari) gaf een goede inkijk in de voortgang met het continue programmamanagement.

  De reden van mijn komst naar het superdrukke congres is mijn geloof in de maatschappelijke voordelen, welke de BGT – toepassingen kunnen brengen. Tevens wil ik – als jurist en controller, en docent aan de Vrije Universiteit, Transnational Studies – graag invoelen in hoeverre er voortgang wordt gemaakt, omdat betrokken partijen al jaren met elkaar bezig zijn.

  De nieuwe praktijksituaties worden tijdens het congres zichtbaar. Enige voorbeelden ter illustratie. Locaties in stadsparken, welke onveilig zijn, kunnen beter bewaakt worden. Frauduleus gedrag met betrekking tot uitkeringen kan beter bestreden worden door geo - gegevens (woningen) te koppelen met subjectgegevens (GBA).

  Mijn eerste waarneming betreft de complexiteit van de BGT. Er zijn niet minder dan zeven bronhouders bij betrokken. Vandaar dat het aantal samenwerkingsverbanden regionaal groeit. Ik spreek in de wandelgangen bijvoorbeeld over de vooruitgang in het nieuwe Geo – Brabant. De partners verkennen allereerst elkaars gegevens en bezien wat gezamenlijk optreden kan brengen. De opvatting is dat niet per definitie de grootste gemeente de regie bij de BGT – invoering moet doen. Het mag ook een veiligheidsregio of een waterschap zijn.

  Vervolgens hoor ik over het inschatten van de risico’s. Een bekend fenomeen is dat bronhouder A onvoldoende vertrouwen heeft in de kwaliteit van de gegevens van bronhouder B. Naar mijn mening kun je dit risico wegnemen door transparantie en controleerbaarheid met betrekking tot de geo - gegevens te organiseren binnen het samenwerkingsverband. Daarbij speelt ook dat ICT – dienstverleners moeten voldoen aan standaarden met het oog op het koppelen van de gegevens. Denk bijvoorbeeld aan Stuf.

  De risico – analyse (uiteraard relevant) dient een plaats te krijgen in de BGT – Voorbereiding, daarna kunnen BGT – Proof en BGT – Conform volgen.

  Omdat zowel de voorbereiding, de inrichting als de uitvoering van BGT voor een organisatie meerdere projecten in de tijd omvat, is het zaak dat alle betrokken stakeholders meedoen. Helaas worden nog regelmatig de aap uitsluitend op de schouders van de ICT – manager geplaatst. Dat is niet goed voor deze professional, maar ook niet voor het bestuur, het management en de gebruikers binnen de organisatie. De ICT – manager doet er dus verstandig aan de verantwoordelijkheid voor de  BGT - projecten niet voor 100% zelf te gaan dragen. Leg vast wie wat doet, breng het management via de reguliere planning – en controlcyclus aan boord. Laat hen verantwoordelijk zijn voor de budgetten, de kwartaalrapportages, en dus te verrichten evaluaties en audits.

  En ik leer dat de centrale projectleiders in de landelijke BGT – organisatie kunnen helpen om lokaal de controles op de naleving van de BGT in te richten. Zij beschikken reeds over ontwikkelde formats.

  Kortom, het beeld ontstaat van regievoering op landelijk en lokaal niveau met heldere verbindingen. Naar ik hoop zullen de kosten met betrekking tot de software – inrichting meevallen. Immers, de huidige software – oplossingen kunnen veelal benut blijven. Dit geldt ook voor de benodigde koppelingen. In geval van oplopende investeringen, is het zaak dat bestuur en management per samenwerkingsverband de zakelijke en maatschappelijke voordelen op een rij zetten. Ik schat een gemiddelde pay outtermijn van 4 tot 7 jaar in gezien de berekeningen, welke ik elders zie.