• Blogs
 • BGTweb
 • Geonovum: de verhouding tussen de informatiemodellen

Geonovum: de verhouding tussen de informatiemodellen

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1357 dagen geleden
  Geonovum: de verhouding tussen de informatiemodellen

  Als je gegevens met elkaar wilt uitwisselen, dan is het handig als je daarbij dezelfde definities gebruikt. De definities voor de BGT liggen vast in een informatiemodel: IMBGT/IMGeo. Ook andere basisregistraties, zoals de BAG, zijn gebaseerd op infor­matiemodellen. Hoe verhouden al die modellen zich tot elkaar? Linda van den Brink, expert geo-standaarden van Geonovum, legt het uit.

  Wat is er zo bijzonder aan het informatiemodel van de BGT?
  ‘IMBGT/IMGeo gaat over fysieke objecten, die je buiten kunt zien: gebouwen, wegen, grasvelden, sloten. Andere basisregistraties (zoals de BAG) gaan daar ook over, maar vanuit een andere context. Toch zijn de definities waar ze gebruik van maken, vaak hetzelfde. IMBGT/IMGeo beschrijft de din­gen die er zijn zonder een echte context. En daardoor kan het een soort referentiemodel zijn voor andere informatiemodellen.’

  Hoe verhoudt IMBGT/IMGeo zich bijvoorbeeld tot de BAG?
  ‘Bepaalde definities van de BGT komen rechtstreeks uit de BAG. Gemeenten die nu de BGT gaan invoeren, hebben daar voordeel van. De BAG is namelijk al helemaal ingericht. Daarin houden ze bijvoorbeeld alle informatie over panden bij. En in de BGT zitten diezelfde panden ook. De gegevens daarvan kunnen ze kant en klaar uit de BAG halen. Dat scheelt een hoop werk.’

  Hoe zit het met andere informatiemodellen waar gemeenten mee werken?
  ‘Gemeentes en provincies werken met het informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO), dat wettelijk verplicht is voor bestemmingsplannen. Daar ligt ook een overlap met IMBGT/IMGeo, maar niet zozeer een inhoudelijke. Als je burgers online vergunningen laat aanvragen via een interactieve kaart, dan is de BGT de ondergrond: zo kan de burger zien waar zijn eigen huis ligt. De bestem­mingsvlakken van IMRO liggen daar als laag overheen. Het is dan in één oogopslag duidelijk wat de burger wel en niet mag in zijn buurt.

  Verder is er nog IMBOR, het informatiemodel voor het beheer van de openbare ruimte. Daarmee breid je de BGT uit met allerlei administratieve beheerkenmerken. Dat is voor gemeenten enorm belangrijk. Dit model is nog in ontwikkeling en wordt goed afgestemd met IMBGT/IMGeo. Het informatiemodel voor de Woz (IMWOZ), waar gemeenten ook gebruik van maken, is helaas nog niet zo compatibel met IMBGT/IMGEO. Het zou mooi zijn als dat gaat veranderen.’

  Waarom is samenhang tussen informatiemodellen belangrijk?
  Bij Geonovum hebben we een stuk of 50 informatiemodellen in beeld die over geo-informatie gaan. De samenhang daartussen willen we graag vergroten. Je hebt namelijk nog veel meer aan deze modellen als ze één groot samenhangend stelsel vormen. Nu heeft iedere sector zijn eigen informa­tiemodel. Als sectoren met elkaar informatie willen uitwisselen, is het nodig dat hun informatiemo­dellen met elkaar kunnen ‘praten’. Andersom werk je binnen één (overheids)organisatie vaak met verschillende informatiemodellen voor verschillende taken. Als die op elkaar afgestemd zijn, kun je veel efficiënter werken.’