FactLab Geonovum

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1309 dagen geleden

  FactLab: een nieuw perspectief op maatschappelijke vragen van gemeenten 

  Iets voor u?
  Bent u geïnteresseerd om bestaande en nieuwe (decentralisaties!) maatschappelijke vragen die binnen uw gemeente spelen op een andere manier op te lossen? Dat kan! Door anders te kijken, met een ruimtelijke blik… Zonder grote investeringen, want de meeste gegevens heeft u al in huis en dat geldt ook voor de technische hulpmiddelen. Wij willen u graag behulpzaam zijn. 

  Ons aanbod
  Stichting Geonovum zet zich in voor het bevorderen van het gebruik van plaatsgebonden informatie. We doen dat in pre-competitieve samenwerking met partners vanuit de overheid en het bedrijfsleven. In wisselende teams bieden wij onze gebundelde kennis en expertise aan voor analyse van de vraagstukken die binnen uw gemeente spelen.

  Werkvorm        
  We organiseren een workshop bij u in huis en u bent die dag als eigenaar/probleemhebber van de vraag beschikbaar voor toelichting en discussie. We gaan met elkaar de gegevens analyseren in een laagdrempelige omgeving die wij voor het FactLab inrichten en met alle knowhow die aanwezig is. Ons team brengt de gegevens samen voor overzicht en inzicht. Belangrijke ervaringen tijdens een FactLab zijn dat het combineren van data toegevoegde waarde oplevert en dat locatie helpt bij het vinden van patronen en verbanden.

  Voorbereiding
  Voorafgaand aan het FactLab formuleert u uw concrete vraag/vragen en wordt afgesproken welke (geanonimiseerde) data uw gemeente ter beschikking stelt om deze vraag te beantwoorden. Uiteraard is een goede voorbereiding het halve werk. Wij hanteren daarbij een aantal vuistregels.

  Resultaten
  Aan het einde van de dag heeft u een nieuw perspectief op uw maatschappelijke vragen verkregen. U bent in staat deze vragen concreet te beleggen en om verantwoord vervolgstappen te ondernemen.

  De beschikbaar gestelde (geanonimiseerde) data en de resultaten van het FactLab worden aan het einde van de dag aan u overgedragen. U bent en blijft verantwoordelijk voor de inhoudelijke resultaten. Desgewenst ondertekenen de deelnemers voorafgaan een privacyverklaring.

  Voor meer informatie:

  Paul Padding, 06-12261138
  Rien Stor, 06-48585140