De BGT-keten is live!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1294 dagen geleden

  De BGT-keten is live!

  Per 1 april is de productieketen Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) live. Dat wil zeggen dat de eerste bronhouders hun gegevens via het SVB-BGT kunnen aanleveren aan de Landelijke Voorziening en dat deze gegevens via PDOK voor gebruikers beschikbaar zijn.

  1

  Wat is de Basisregistratie Grootschalige Topografie?
  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Hierin worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de BGT in januari 2016 klaar is, kan iedereen deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BGT is open data, en daarmee vrij beschikbaar voor de overheid, het bedrijfsleven en burgers.

  Wie doet wat in de BGT-keten?
  Het SamenwerkingsVerband van Bronhouders BGT (SVB-BGT), het Kadaster en Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) vormen het hart van de BGT-keten.

  • De SVB-BGT voegt alle BGT-inhoud die de bronhouders aanleveren samen tot een landsdekkend geheel, regisseert en faciliteert de transitie. Ook kan het bronhouders naar wens ontzorgen op het gebied van het inwinnen, produceren en beheren van de grootschalige topografie.
  • Het Kadaster bouwt en beheert de Landelijke Voorziening en de Controleservice. De Controleservice zorgt voor het technisch controleren, en de Landelijke Voorziening voor het correct opnemen, langdurig beheren en verstrekken van BGT-gegevens.
  • PDOK is het loket voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal belang. PDOK voorziet in de distributie van de BGT door middel van download- en viewmogelijkheden.

  De komende jaren ontwikkelen de ketenpartners de BGT verder. Dit gebeurt onder de regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Live-gang keten
  Vanaf april is de keten open voor initiële leveringen van BGT-data. Bronhouders die de komende maanden hun BGT-data willen aanleveren, kunnen daarvoor afspraken maken met de transitieregisseurs van SVB-BGT.


  De gemeente Dronten is de eerste bronhouder uit de kopgroep die aanlevert. Het eerste deelgebied is op 4 april in de Landelijke Voorziening opgenomen. Dronten heeft mede namens de andere bronhouders in het gebied (het ministerie van Economische Zaken, het waterschap en de provincie) aangeleverd en is hierbij ondersteund door hun leverancier NedGraphics.

  2

  Ook andere koplopers gaan de komende tijd hun gegevens leveren. Blijf bgtweb.nl volgen voor de laatste ontwikkelingen. Alle koplopers en hun softwareleveranciers verdienen alvast een grote pluim voor het getoonde enthousiasme en doorzettingsvermogen. 

  Helpdesk BGT-keten gaat open

   3

  Het Kadaster opent vanaf heden een speciale helpdesk voor alle vragen over de BGT. Deze overkoepelende helpdesk gaat over elk onderdeel van de BGT-keten. Meer informatie is beschikbaar op http://www.kadaster.nl/bgt. Wilt u iets vragen of melden over de BGT? Neem dan contact op met deze helpdesk: bgt@kadaster.nl of (088)183 4600.

  Meer informatie
  Op de websites van SVB-BGT en het Kadaster is meer te vinden over de livegang van de BGT-keten.

  De eerste levering van Dronten kunt u bekijken via PDOK. De instructie hiervoor vindt u hier.

  Op 9 en 10 april 2014 vindt de Overheid&ICT beurs plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. In het geo-café “De Omgeving” wordt twee keer stilgestaan bij het open gaan van de BGT-keten:

  • Woensdag 9 april, 10:30-11:00: Formele opening van de keten (Ministerie van I&M, ketenpartners en gemeente Dronten)
  • Donderdag 10 april, 10:30-11:00: Praktijkervaringen met de transitie naar BGT (SVB-BGT en gemeente Dronten)