SVB-BGT nu officieel een stichting

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1284 dagen geleden

  Op 15 april jongstleden is stichting SVB-BGT (Samenwerkingsverband Van Bronhouders – Basisregistratie Grootschalige Topografie) officieel opgericht: ook de drie rijkspartijen (ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Defensie) worden nu officieel door SVB-BGT vertegenwoordigd in de transitie naar de BGT.

  Voor de deelname van de rijkspartijen was toestemming nodig vanuit de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Jan Bruijn (Directeur SVB-BGT): “Alhoewel de samenwerking met de ministeries in de praktijk heel goed is, zijn we blij dat het SVB-BGT nu ook formeel alle partijen kan vertegenwoordigen in de transitie naar de BGT”. Aan de activiteiten van SVB-BGT verandert niets, alleen vertegenwoordigt SVB-BGT nu ook officieel de rijkspartijen en is de stichting dus compleet. 

  Het SVB-BGT is van en voor de bronhouders (gemeenten, provincies, waterschappen, ProRail, ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Economische Zaken en ministerie van Defensie). Het SVB-BGT faciliteert kennisdeling en samenwerking en vertegenwoordigt bronhouders in de overgang naar en het bijhouden van de BGT. SVB-BGT voegt alle digitale bestanden met BGT-informatie samen tot een landsdekkende digitale kaart en kan bronhouders naar wens ontzorgen op het gebied van het inwinnen, produceren en beheren van de grootschalige topografie.  Meer informatie kunt u vinden op de website van SVB-BGT