Publicatie BGT-monitorrapportage april 2014

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1284 dagen geleden

   

  1

  Ieder kwartaal publiceert het Programmabureau BGT de voortgang van de transitie naar de BGT in een monitorrapportage. De nieuwste versie, april 2014, is hier te downloaden. 

  De BGT monitorrapportage biedt in één oogopslag een overzicht van de stand van de transitie naar de BGT. Via kaarten wordt de actuele stand weergegeven van de organisatie, planning en voortgang, en de kwaliteit van de BGT per bronhouder. Ook zijn er kaarten die informatie geven over de bronhouder voordat deze over is gegaan naar de BGT. De rapportage is openbaar. Hij is bedoeld als informatie voor alle betrokkenen bij de BGT en dient daarnaast als basis voor sturing aan het transitieproces. 

  De rapportage van april laat zien dat de transitie naar de BGT volop in beweging begint te komen. Het SVB-BGT ontving de afgelopen tijd een tiental detailplanningen en steeds meer bronhouders zijn begonnen met de transitie van (een deel van) hun gebied. In het nawoord van de monitorrapportage wordt nader ingegaan op de stand van zaken in april 2014.

  De volgende rapportage wordt in juli 2014 verwacht.