23 gemeenten ‘BGT-voorbereid’!

    BGTweb
    • iedereen (publiek zichtbaar)
    Door BGTweb 1325 dagen geleden

    23 gemeenten die deelnemen aan de i-Versneller Geo zijn inmiddels ‘BGT- voorbereid’. Zij hebben een gedragen planning voor de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) klaar. In de i-Versneller worden gemeenten door Operatie NUP ondersteund bij het opstellen van deze planning. Aan de i-Versneller Geo doen 94 gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden mee. De i-Versneller is nu verlengd tot 1 juli 2014.

    De opbouw van de BGT moet door gemeenten en de andere bronhouders op 1 januari 2016 zijn afgerond. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, moeten gemeenten voor 1 juli 2014 ‘BGT-voorbereid’ zijn door een gedragen planning voor het BGT-project klaar te hebben. De aansluitcoaches van de i-Versneller bekijken met de deelnemende gemeenten wat er nodig is om deze deadline te halen.