• Blogs
 • BGTweb
 • De BGT op het DataLand-congres: van knelpunt naar knooppunt!

De BGT op het DataLand-congres: van knelpunt naar knooppunt!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1244 dagen geleden

  1Op donderdag 12 juni 2014 organiseert DataLand, kennis- en dataknooppunt van en voor gemeenten, in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen haar jaarlijkse congres over vastgoed- en geo-informatie. Het thema luidt dit jaar: Van knelpunt naar knooppunt! 

  Tijdens het congres wordt stilgestaan bij de lusten en lasten van het stelsel van basisregistraties voor het gemeentelijk geo-, belasting- en informatiseringsdomein. Er zijn plenaire lezingen van Frans Backhuijs (bestuursvoorzitter DataLand, burgemeester van Nieuwegein en lid van de subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid), Marthe Fuld (Projectleider Stelsel van Basisregistraties ICTU) en Arend van Beek (voorzitter VIAG).  Er is speciale aandacht voor de basisregistraties NHR, BRK en er is een speciaal BGT-paviljoen.

  Het BGT paviljoen
  Hier kunt u de hele dag terecht voor informatie over de BGT. Bij het BGT-paviljoen zullen mensen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, SVB-BGT, Kadaster, PDOK, Geonovum, KING en Dataland aanwezig zijn. Zij staan voor u klaar om al uw vragen over de BGT te beantwoorden.

  In het BGT-paviljoen zullen gedurende de dag de volgende workshops gegeven worden:

  Workshopronde 1: Bart Maessen (Kadaster) en Arnoud de Boer (Geonovum): Tips & tricks voor de Controleservice BGT
  Voor bronhouders van de BGT is de Controleservice een belangrijke schakel bij het aanleveren van bestanden. De Controleservice controleert of de kaartgegevens van bronhouders aan de juiste eisen voldoen. Pas dan kunnen hun gegevens goed verwerkt worden in de keten. In deze workshop geven het Kadaster en Geonovum een demo van de Controleservice en worden tips en tricks voor het gebruik ervan gegeven.

  Workshopronde 2: Ingrid Hugen (SVB-BGT): Nog niet begonnen met de transitie BGT? Snel aan de slag!
  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige kaart van heel Nederland. Op 1 januari 2016 treedt de wet BGT in werking en moet de BGT gereed zijn. De bronhouders – alle gemeenten, provincies en waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, en de ministeries van Economische Zaken en Defensie – moeten hiervoor hun huidige kaartmateriaal omzetten naar de nieuwe standaard van de BGT. In deze workshop geeft het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) praktische handvaten aan gemeenten die nog aan het begin van het transitieproces staan zodat ze snel aan de slag kunnen met de transitie naar de BGT.

  Workshopronde 3: Ingrid Hugen (SVB-BGT): De transitie op orde…en dan? Praktische tips voor de inbedding van de bijhouding op BGT niveau
  De komende jaren wordt de BGT gemaakt. Bronhouders gaan hun huidige kaartmateriaal omzetten naar de nieuwe standaard van de BGT. Vervolgens zijn ze verantwoordelijk voor het actueel houden van hun deel van de BGT. In deze workshop besteed het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) aandacht aan de transitie naar de BGT en de inbedding van de bijhouding BGT.

  U kunt zich nu aanmelden voor het congres en inschrijven voor de workshops.  Meer informatie over het DataLand-congres vindt u op de website van DataLand.

  We zien u graag 12 juni in het BGT-paviljoen op het DataLand-congres!