• Blogs
 • BGTweb
 • De BGT-keten is klaar voor de volgende ronde

De BGT-keten is klaar voor de volgende ronde

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1228 dagen geleden

  In april is de BGT-keten open gegaan. Initiële leveringen die voldoen aan de voorwaarden kunnen worden verwerkt. Gemeente Dronten was de eerste, kort daarop gevolgd door Valkenswaard met het gehele grondgebied. Het is de bedoeling dat Dronten en Valkenswaard komende week een nieuwe initiële levering doen, het is daardoor mogelijk dat daar even geen BGT te zien is. Een aantal andere bronhouders is nu ook bijna zo ver, volg BGT-info voor nieuws daarover.

  Bronhouders kunnen starten met de bijhouding

  De keten is nu klaar voor de volgende mijlpaal: het kunnen starten met de bijhouding. In de periode mei-juni is met hulp van koplopers en leveranciers de verwerking van mutaties beproefd. Vanaf medio juli kunnen bronhouders die al in productie zijn, ook mutaties gaan aanbieden. Dit gebeurt in eerste instantie gedoseerd en in overleg tussen SVB-BGT en de betrokken bronhouder.

  Vereenvoudiging mutatieproces

  Begin 2014 is, naar aanleiding van signalen van leveranciers en bronhouders over complexiteit, opnieuw gekeken naar het oorspronkelijke mutatieproces. Inmiddels is met bronhouders en leveranciers overeenstemming bereikt over een vergaande vereenvoudiging. De essentie hiervan is dat bronhouders van tevoren afspraken maken over samenwerking tijdens de bijhouding. Als gevolg hiervan wordt het mutatieproces veel lichter en kunnen mutaties sneller worden verwerkt. Dit is ook bekrachtigd in de Programmastuurgroep BGT van 9 juli j.l. Het nieuwe mutatieproces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

   1

  De vereenvoudiging houdt in dat goedkeuring komt te vervallen en dat een vooraankondiging geen blokkerende werking meer heeft. Hierdoor wordt het des te belangrijker dat bronhouders ook vooraf afspraken maken over samenwerking tijdens de bijhouding. Deze vereenvoudiging is verder geen belemmering om al te starten met de bijhouding. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over zowel de technische als organisatorische kant van de bijhouding.

  Andere veranderingen vanaf juli 2014

  Binnen de BGT-keten is nog een aantal verbeteringen doorgevoerd:

  • De aanleveringen gaan vanaf juli op basis van het nieuwe schema van de berichtenstandaard (XSD 1.1.1), waarin een aantal kleinere fouten zijn verholpen. De Controleservice werkt op basis van het nieuwe schema. Meer informatie is te vinden bij Geonovum.
  • De eerdere problemen met geautomatiseerde assemblage door SVB-BGT in BRAVO zijn nu opgelost. SVB-BGT kan nu ook leveringen van rakende bronhouders gaan assembleren.
  • Het kan sporadisch voorkomen dat de Controleservice bepaalde zelfsnijdende geometrieën doorlaat, terwijl BRAVO deze (terecht) afkeurt. Geonovum heeft hierover deze werkafspraak gepubliceerd. Indien zich dit voordoet zal SVB-BGT assisteren in het opsporen van deze fouten zodat u deze kunt verbeteren.
  • De beperking dat een buitengrens van een gebied tijdens de transitie niet aangepast kon worden (evenals bij de landgrens), komt op korte termijn te vervallen.
  •  De restricties van de controleservices t.a.v. maximale afmeting (voor een aaneengesloten gebied) en punten per objecten zijn sterk verruimd (van 1500 naar 5000 plaatsbepalingspunten per object).
  • In PDOK zijn de GML-extracten nu ook in de IMGeo “GML-light” variant beschikbaar. Deze variant bevat dezelfde inhoud als de al bestaande IMGeo CityGML variant, maar zijn beter verwerkbaar in doorsnee GIS-pakketten.