• Blogs
 • BGTweb
 • Buzz-tour 4: Delen van gegevens voor openbare orde en veiligheid

Buzz-tour 4: Delen van gegevens voor openbare orde en veiligheid

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1190 dagen geleden

  De vierde i-NUP Buzz tour vindt plaats op 29 september. Deze dag staat in het teken van het delen van gegevens voor openbare orde en veiligheid. Deelnemers brengen een bezoek aan de Koningin Maximakazerne in  Badhoevedorp en het Geofort in de Betuwe. Gedurende de dag gaan we in op het belang van gegevensuitwisseling voor preventie, bestrijding en nazorg van calamiteiten en crisissen. We bekijken welke bijdrage het programma i-NUP hieraan heeft geleverd en wat de uitdagingen zijn voor de komende jaren

  Openbare orde en veiligheid
  Laat u informeren en inspireren door het thema Delen van gegevens voor openbare orde en veiligheid’. Bij crisisbeheersing en rampenbestrijding is een goede informatiepositie cruciaal. Uniek is de grote diversiteit aan gegevens die in die situatie nodig is: informatiestromen vanuit politie, brandweer, de GHOR, gemeenten, Rijkswaterstaat, de zorgketen, de omgevingsdiensten en private partijen moeten bij elkaar komen en op de kaart worden weergegeven. Als deze informatiepositie onvoldoende is, kan dat leiden tot grote maatschappelijke en politieke gevolgen. Denk aan de Schipholbrand en de Moerdijkbrand. De i-NUP bouwstenen faciliteren de informatievoorziening en gegevensuitwisseling tussen verschillende ketenpartners.

  i-NUP Buzz tour
  De i-NUP Buzz tour start bij de Koningin Maximakazerne in Badhoevedorp, waar we kennis maken met het commandocentrum van waaruit de Nucleair Security Summit is gecoördineerd. Daar gaan we in op samenwerking tussen de verschillende gemeenten, veiligheidsregio’s, politie en defensie. Voor het middagprogramma reizen we per bus af naar het Geofort in de Betuwe. Hier maken we kennis met de ‘Laan van de Leefomgeving’, een concept rondom geo-data ter voorbereiding van de Omgevingswet die in 2018 in werking treedt. Een laan met digitale voorzieningen en huizen met ruimtelijke informatie over bodem, water, geluid, vastgoed, natuur en meer. Aansluitend kunt u deelnemen aan een workshopcarrousel met onder meer:

  • een simulatie van een dijkdoorbraak;
  • een demonstratie van  ‘de witte kaart: zorglocaties in beeld voor de hulpverleners’;
  • ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en ongevallenregistratie, zoals E-call en Smart Traffic Accident Reporting
  • vergunningverlening en preventie binnen gemeenten.

  Programma i-NUP
  2014 is het laatste jaar van het programma i-NUP. Dit programma bouwt aan de digitale basisinfrastructuur van gemeenten en uitvoeringsorganisaties om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Ook biedt het gebruik van deze infrastructuur ondersteuning  bij het delen van gegevens op diverse beleidsterreinen. Ter afsluiting van het programma wordt de i-NUP Buzz tour georganiseerd. Rondom vijf thema’s wordt ‘gebuzzd’ en krijgen inspirerende projecten en organisaties extra aandacht. De Buzz tour vormt een platform om bestuurders en professionals van overheidsorganisaties met elkaar in contact brengen en voorbeelden uit de praktijk delen. Op 7 maart, 23 april en 30 juni vonden eerdere Buzz tours plaats. Voor een impressie van deze dagen vindt u hier de videoverslagen.

  Enthousiast geworden over het programma op 29 september en wilt u op de hoogte gehouden worden van deze tour, stuurt u dan een mail naar buzztour@minbzk.nl.

  Meer informatie:
  www.e-overheid.nl/buzz-tour 

  Like ons op www.facebook.com/inupbuzztour  
  Twitter met #Buzztour en volg @eoverheid
  Of mail naar buzztour@minbzk.nl