• Blogs
 • BGTweb
 • Leiden als tweede gemeente volledig over naar de BGT!

Leiden als tweede gemeente volledig over naar de BGT!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1139 dagen geleden
  Gemeente Leiden heeft samen met Grontmij als tweede gemeente met hun hele grondgebied de keten doorlopen. Pascal Keij, coördinator inwinning en beheer basiskaarten, gemeente Leiden: “Het was geen eenvoudige klus. Meer dan 550.000 objecten en ongeveer 1.000.000 meetpunten zijn omgezet naar het nieuwe informatiemodel IMGEO. We zijn diverse inhoudelijke en technische hobbels tegengekomen en we hebben veel met elkaar moeten overleggen”. Maar niet zonder resultaat: Het is ze gelukt!
   
  De BGT van Leiden staat nu volledig, met alle deelgebieden, in de Landelijke Voorziening. Er is het afgelopen jaar door het projectteam en het SVB-BGT, Hoogheemraadschap Rijnland, Economische Zaken, andere koplopers, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de leverancier Grontmij hard gewerkt aan deze klus. Pascal Keij: “Wij zijn erg blij met het resultaat. De objecten van EZ, HHR en gemeente Leiden zijn op elkaar afgestemd en sluiten aan op de objecten van de overige bronhouders. Het is ons gelukt ook de eerste terugmeldingen van EZ te verwerken in het bronbestand. De mutaties zullen in de volgende leveringen meegaan naar de LV”.
   
  Het migratietraject dat gemeente Leiden heeft doorlopen heeft zeer veel waardevolle informatie opgeleverd. Gemeente Leiden hoopt dat andere bronhouders gebruik gaan maken van de verbeteringen die hierdoor zijn doorgevoerd in het proces. 
   
  De gemeente Leiden ontvangt binnenkort de BGT-proof oorkonde, en natuurlijk wordt er dan ook door de Ketenpartners op taart getrakteert! De eerste 100 bronhouders die namelijk met hun volledige grondgebied de keten hebben doorlopen, ontvangen een taart.
   
  Nieuwsgierig naar het resultaat?
  De BGT-kaart van Leiden is te raadplegen via http://pdokviewer.pdok.nl/. Open de lagen en kies voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Zodra er voldoende wordt ingezoomd op Leiden, wordt de BGT-laag zichtbaar.