• Blogs
 • BGTweb
 • Nieuwe publicatie van de BGT-monitorrapportage

Nieuwe publicatie van de BGT-monitorrapportage

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1116 dagen geleden

  Ieder kwartaal publiceert het Programmabureau BGT de voortgang van de transitie naar de BGT in een monitorrapportage. De nieuwste versie, van oktober 2014, vindt u hier.

  De BGT monitorrapportage biedt in één oogopslag een overzicht van de stand van de transitie naar de BGT. Via kaarten wordt de actuele stand weergegeven van de organisatie, planning en voortgang, en de kwaliteit van de BGT per bronhouder. Ook zijn er kaarten die informatie geven over de bronhouder voordat deze over is gegaan naar de BGT. De rapportage is openbaar. Hij is bedoeld als informatie voor alle betrokkenen bij de BGT en dient daarnaast als basis voor sturing aan het transitieproces.

  imageDe rapportage van oktober laat zien dat de transitie inmiddels in volle gang is. De deadline voor de detailplannen is verstreken en veel bronhouders hebben dan ook een plan ingeleverd. Daarnaast hebben een paar bronhouders de afgelopen tijd deelgebieden of zelfs het hele gebied aangeleverd. In het nawoord van de monitorrapportage wordt nader ingegaan op de stand van zaken in oktober 2014.

  Om het beeld van de voortgang van de BGT nog concreter te maken nemen wij de komende tijd de rapportage onder de loep, en zullen kritisch beschouwen welke verbeteringen er nog kunnen worden aangebracht. Dit zal ook het nodige effect hebben op deze rapportage. Zo zullen er nieuwe mijlpalen en meetmomenten worden gedefinieerd. Dit zal er ook toe leiden dat er in januari 2015 een nieuwe enquête zal worden gehouden. Scherpere informatie kan het beeld van de voortgang van de BGT verrijken, zodat we goed inzicht kunnen bieden hoe de ontwikkelingen verlopen. Mocht u daar suggesties voor hebben horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via Postbus.BGT@minienm.nl.

  De volgende rapportage wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2015.