De GeoBuzz zoemt en gonst BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1085 dagen geleden

  Op de GeoBuzz, het geo-congres dat op 25 en 26 november werd gehouden in Den Bosch, kwamen overheid, bedrijfsleven en studenten samen om te ontmoeten, inspireren, en uit te wisselen over belangrijke thema’s in de geowereld. De BGT bleek een hot item. Niet alleen in het BGT programma werd er gesproken over de BGT, de BGT kwam overal op de beursvloer terug. Er werd gediscussieerd en gesproken over het nut en het gebruik van de BGT, over technische vraagstukken en details, de stand van de transitie, uitdagingen voor het komende jaar, maar ook over kansen, lessen en successen, die de BGT tot nu toe al heeft opgeleverd. Informatie en ervaringen werden gedeeld, controversiële thema’s aangekaart, en vele vragen beantwoord. Tekenaar Willem van Albeslo bracht ondertussen live de belangrijkste BGT-thema’s, -vraagstukken en -discussiepunten in beeld via cartoons.

  Op 25 en 26 november vond de GeoBuzz plaats: een congres en beurs over geo-informatie, voor overheid, bedrijven en studenten. Dit jaar voor het eerst georganiseerd, maar met de bedoeling om het evenement jaarlijks te herhalen. Op het tweedaagse evenement kwamen ongeveer 2.000 bezoekers af.

  Het BGT programma op de GeoBuzz
  Op de GeoBuzz verzorgden de BGT-partners een speciaal BGT-programma, waarin uiteenlopende onderwerpen aan bod kwamen. Zo werd er verdieping gegeven op onderwerpen als de controleservice, de kaartmodule, gebruikspotentie van de BGT, consequenties van het IMBOR voor softwareleveranciers, de vier etappes van de transitie voor bronhouders en het gebruik van de BGT via PDOK. Koplopers vertelden over de lessen die zij tot nu toe hebben geleerd en mythes over de BGT werden de wereld uit geholpen. In het speciale ‘ideeëntheater’ vertelde SVB-BGT directeur Jan Bruijn in een GeoTalk over 'de BGT in beweging'. Op de beursvloer konden bronhouders op een monitorkaart hun huidige stand in de transitie aangeven. Daarnaast werden er monitorrapportages verstrekt, en kon elke bezoeker een exemplaar meenemen van het boekje ‘De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan’, met lessen en successen van bronhouders. (Lees hier meer over dit boekje)

  Bronhouders in gesprek over de transitie
  In meerdere sessies kwamen bronhouders aan het woord om hun ervaringen te delen en vragen te stellen over de transitie naar de BGT. Zo vertelde koploper Friso Penninga (gemeente Den Haag) over hoe ze in Den Haag gewoon begonnen met de BGT, terwijl software, berichtenverkeer en PDOK allemaal nog in ontwikkeling waren, en nog steeds in ontwikkeling zijn. Friso: ‘Als je gewoon positief kijkt en focust op wat je allemaal wél kunt doen, kun je prima beginnen’. 

  Cartoon samenwerken en informatie uitwisselenVerder vertelde hij over de samenwerking met andere partijen, en benadrukte hij dat je beter vooraf afspraken kunt maken over grenzen, dan achteraf te assembleren. 
  Ook Erwin van Leiden (gemeente Spijkenisse/Syntrophos), Marco Appeldoorn (gemeente Best) en Michel van de Spijker (gemeente Valkenswaard) deelden hún tips en tricks als koplopers. Verder waren de directeur en een aantal transitieregisseurs van SVB-BGT aanwezig, evenals Ruud van Rossem, de programmamanager van het ministerie IenM.

  Kritische vragen en discussiepunten
  Bronhouders in de zaal stelden kritische vragen aan de koplopers, aan elkaar, aan het SVB-BGT en IenM. Bijvoorbeeld over hoe je nu precies die samenwerking met andere partijen op moet zoeken, hoe je omgaat met technische uitdagingen en problemen, wat de beste volgorde is van acties in je projectplan, en hoe je mensen in de organisatie kunt betrekken bij jouw BGT-project. De informatie, tips, en discussie werd zeer positief ontvangen door alle partijen. Belangrijke thema’s en knelpunten die in de discussies naar voren kwamen, worden meegenomen door het SVB-BGT en het ministerie van IenM om de komende tijd extra aandacht aan te besteden. Zo wordt er bijvoorbeeld de komende maanden extra aandacht besteed aan de samenwerking met strokenbronhouders.

  De voordelen van de BGT: één overzichtelijke kaart Studenten maken kennis met de BGT
  Opvallend was het bezoek van studenten aan het BGT-programma. Voornamelijk de ‘mythbusting’ sessie trok veel jong publiek. Een student vertelt: ‘In mijn studie is de BGT hooguit een paar keer genoemd, en eigenlijk weet ik er niet meer vanaf dan dat het de nieuwe digitale kaart van Nederland is. Ik was dan ook benieuwd wat die kaart precies inhoudt en wat er allemaal precies komt kijken bij het maken van die kaart’.

  Tijdens de sessie kwamen studenten in gesprek met bronhouders die bouwen aan de BGT, en leerden ze meer over het gebruik ervan. Ze dachten bijvoorbeeld mee over gebruik van de BGT door burgers, en manieren om burgers mee te laten werken in het up to date houden van de BGT. Overwegend waren hun reacties erg positief ‘Ik wist niet dat je er zoveel meer mee kon dan de oude kaarten’.

  Samengevat kijken de BGT-partners SVB-BGT, ministerie IenM, Kadaster en Geonovum terug op een geslaagd BGT-programma op de GeoBuzz.

  BGT Cartoons
  Tekenaar Willem van Albeslo bracht de belangrijkste BGT-thema’s, -vraagstukken en -discussiepunten die tijdens het BGT-programma op de GeoBuzz aan bod kwamen in beeld via cartoons. De reacties van de bezoekers waren zeer positief. Vele aanwezigen vroegen dan ook of zij deze cartoons mogen gebruiken in hun eigen communicatie over de BGT.

  Het resultaat delen wij daarom graag via een cartoonpublicatie, zodat iedere betrokkene bij de BGT de cartoons kan gebruiken om zijn verhaal over de BGT te versterken en levendiger te maken, of op ludieke wijze aandacht te vestigen op specifieke BGT-thema’s.

  De cartoonpublicatie is te vinden op de documentatiepagina van BGTweb, onder de Algemene BGT documenten, bij het overige beeldmateriaal over de BGT.