• Blogs
 • BGTweb
 • Wat heeft 2014 ons gebracht? En wat zijn de gedachten voor 2015? Een eindejaarsblog door de...

Wat heeft 2014 ons gebracht? En wat zijn de gedachten voor 2015? Een eindejaarsblog door de Algemeen Programmamanager van de BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1093 dagen geleden

  Pasfoto Ruud van Rossem.jpg

  Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager van de BGT (Ministerie van IenM), deelt in een eindejaarsblog zijn terugblik op 2014, en zijn gedachten over 2015. Waar staan we nu? En wat staat ons te wachten het komende jaar? Welke stappen zullen én moeten er gezet worden? Welke nieuwe mogelijkheden worden er ontsloten door de BGT?

  Het einde van het jaar nadert en dat is een goed moment om de balans op te maken. Wat heeft 2014 ons gebracht? En wat zijn de gedachten voor 2015? 

  Productieketen operationeel
  In het voorjaar van 2014 werd de productieketen voor de BGT operationeel, zowel voor initiële leveringen als voor mutaties. Het SVB-BGT en het Kadaster hebben hier een mooi stuk werk geleverd. De transitieregie is ook goed opgepakt door SVB-BGT en dit zorgt ervoor dat er voeling is met alle bronhouders.

  Eerste koplopers zijn klaar en delen hun lessen en successen
  De eerste koplopers onder de bronhouders zijn over de streep en hebben hun BGT aangeleverd. Daarmee is 2014 het eerste jaar waarin stukken Nederland als BGT beschikbaar zijn voor gebruik. Dit mogen er meer worden. Ik zie graag dat meer bronhouders de komende maanden hun eerste leveringen gaan doen en daarmee hun bijdrage leveren aan de landsdekkende BGT. De lessen en successen uit de kopgroep zijn beschikbaar om ieder te helpen bij zijn aanpak.

  Mijlpalen in 2015
  Om aan dit proces richting te geven, is er een mijlpalenplanning opgesteld voor 2015. Deze wordt binnenkort met een toelichting gepubliceerd, maar de kern ervan is dat iedere bronhouder uiterlijk voor 1 oktober 2015 zijn laatste deelgebied moet leveren en voor 1 april 2015 zijn eerste. Dit is nodig om op 1 januari 2016 heel Nederland in de BGT te hebben. De monitorrapportage die elk kwartaal verschijnt brengt de voortgang in beeld en als bronhouders achter gaan lopen ten opzichte van de mijlpalenplanning zijn ze in beeld en wordt er contact met hun organisatie opgenomen om de stagnatie te doorbreken.

  Tijd om meters te maken
  De bronhouders hebben de sleutel voor een succesvol 2015 in handen. Hun voortgang is bepalend voor het resultaat waar we op 1 januari 2016 op terug mogen kijken. Als ik bronhouders spreek op bijeenkomsten in het land krijg ik de indruk dat iedereen serieus bezig is, dat iedereen daarbij praktische obstakels moet overwinnen, maar dat iedereen ook overtuigd is van de zin die de invoering van de BGT heeft. Dit is een mooie uitgangspositie. Iedereen wil. De uitdaging ligt er nu in dat iedereen ook zijn meters gaat maken. Om in de metafoor van de mijlpalenplanning te blijven: iedereen moet nu op weg zijn naar zijn volgende mijlpaal en die komt alleen in zicht als je meters maakt.

  Samenwerking opzoeken met de gebruikers van de BGT
  2015 wordt ook het jaar waarin het gebruik van de BGT steeds belangrijker wordt. De gebruikers van de BGT zitten in een groot aantal takken van sport: beheer openbare ruimte, leidingbeheer, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en vele andere. Al deze takken van sport zullen zich moeten gaan voorbereiden op het aansluiten op de BGT. En al deze takken van sport spelen in meerdere organisaties. Dit betekent dat net als de bronhouders ook de gebruikers van de BGT moeten gaan nadenken over vormen van samenwerking. Samenwerking om per tak van sport de manier waarop men aansluit op de BGT vorm te geven. Samenwerking bij het standaardiseren van de aan de BGT te relateren thema-informatie. En samenwerking bij het opereren als gebruikersgemeenschap voor de BGT. De BGT is immers niet af in 2016 maar moet bij de tijd worden gehouden. Rekening houden met behoeften van gebruikersgroepen is daarbij cruciaal.

  Nieuwe ontwikkelingen, mogelijk gemaakt door een landsdekkende BGT
  Tot slot is 2015 een jaar om door de oogharen al vooruit te kijken. Wat zijn de belangrijke doorontwikkelingen van de BGT waar we nu al over na  moeten denken? Kunnen we komen tot één topografische basisregistratie in Nederland die alle schaalniveaus bestrijkt? Komt er een doorbraak naar een 3D-BGT? Komt er ….? De antwoorden op deze vragen verwacht ik in de loop van 2015. 
  Tegelijk moet nú de BGT zoals hij nú is gedefinieerd landsdekkend beschikbaar komen. De doorontwikkelingen die hierboven genoemd worden gaan uit van het bestaan van een complete BGT. De doorontwikkeling staat daarmee niet op gespannen voet met de huidige inspanningen, maar bouwt daarop voort. Als het ons lukt de BGT zoals we die nu hebben voorzien begin 2016 beschikbaar te hebben, opent dit de weg naar nieuwe ontwikkelingen die we nu nog niet volledig kunnen overzien.

  Samen de deadline halen, met een solide transitie aanpak
  Af en toe probeer ik een inschatting te maken van de hoeveelheid mensen die betrokken is bij de totstandkoming van de BGT. Toen we begonnen in 2008 en 2009 waren dat er nog maximaal een paar honderd, maar inmiddels zijn behalve de centrale programmaorganisatie bij IenM, SVB-BGT, Kadaster en Geonovum ook per bronhouder en per gebruiker medewerkers betrokken, evenals bij het bedrijfsleven dat deze partijen ondersteunt. Mijn voorzichtige inschatting is dat inmiddels een paar duizend mensen elke week op één of andere manier een bijdrage levert aan de BGT. Dit is een prachtig resultaat. Het schept echter ook bij ons in de centrale programmaorganisatie de verplichting om het werk voor hen hanteerbaar te houden, geen onnodige koerswijzigingen te verzinnen en waar mogelijk centraal handvatten aan te bieden. Ik denk dat we het afgelopen jaar een solide transitieaanpak hebben uitgewerkt en dat het voor iedere bronhouder mogelijk is de BGT-planning te halen, zodat er op 1 januari 2016 een landsdekkende BGT staat.

  Ik dank u allen voor de inzet in 2014 en wens u veel succes in 2015. En mocht er nog een beer op de weg zijn, dan jagen we die er samen wel af!

  beren op de weg.PNG


  Ruud van Rossem,

  Algemeen Programmamanager BGT
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu