• Blogs
 • BGTweb
 • Omgaan met de strokenbronhoudergrenzen van Prorail

Omgaan met de strokenbronhoudergrenzen van Prorail

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 1068 dagen geleden

  Veel gemeentelijke bronhouders zijn druk in de weer met de opbouw van hun BGT-bestand. Een klus die niet zo maar is geklaard. De opbouw vraagt veel overleg. Zowel intern als extern. Bij zo’n landelijke operatie zijn natuurlijk ook diverse problemen waar een oplossing voor gevonden moet worden. Een van de ‘problemen’ is dat het Prorail niet lukt om op korte termijn hun BGT-data aan te leveren. De juiste Prorail-grenzen zijn hiermee niet bekend. Om de bronhouders niet te belemmeren in de aanlevering van hun BGT-data, is er een pragmatische oplossing nodig. In samenwerking met deelnemers van de Kopgroep en het Gebruikersoverleg BGT hebben we daarom een werkbare oplossing gezocht voor de omgang met grenzen van Prorail. 

  De oplossing

  Allereerst worden de huidige bronhoudergrenzen (uit Mett) opgewerkt, zodat deze overal de (buiten)objectgrenzen van Prorail volgen (BBK, actualiteit 2013). De verzameling objecten vormt de nieuwe bronhoudergrens. Al deze objecten worden als ongeclassificeerde BGT-objecten (OCO’s) opgenomen in de LV. Vervolgens werkt de bronhouder tegen deze nieuwe grens aan. De nieuwe bronhoudersgrenzen van Prorail zijn beschikbaar als objecten in de LV-BGT.

  figuur 1: Uitgangssituatie

  Fig.1 Uitgangssituatie

  Deze pragmatische oplossing is in november 2014 vastgesteld door de deelnemers van de Kopgroep en aan het Gebruikersoverleg BGT. Iedereen is het er over eens dat de voortgang die de bronhouder met deze oplossing boekt, zwaar weegt.

  Wat betekent dit voor de bronhouder?

  Binnen deze oplossing zijn er twee mogelijkheden:

  Vooraf is het echter belangrijk om te weten dat met de Kopgroep is vastgesteld dat eerder gemaakte afspraken tussen gemeentelijke bronhouders en Prorail over begrenzingen tussen beiden blijven bestaan.

  • Mogelijkheid 1. De bronhouder accepteert de nieuw geleverde grenzen van Prorail. De bijbehorende actie is dat die gebiedsbronhouder zijn eigen objecten exact tegen de nieuwe grenzen van Prorail karteert. Wanneer dat gebeurt, past een initiële levering precies en wordt het bestand geaccepteerd.
  figuur 2: Geaccepteerde grens van Prorail
   
  Figuur2.Geaccepteerde grenzen Prorail.png

  • Mogelijkheid 2. De grenzen van de gemeentelijke bronhouder zijn van een hogere kwaliteit dan de bronhoudersgrenzen zoals opgeleverd door Prorail en/of er is een substantieel inhoudelijk verschil. (Het betreft hier dus geen kleine kwaliteitsverschillen op cm-niveau. In die gevallen sluit de gemeentelijke bronhouder gewoon aan op de Prorail-grens). Het SVB-BGT bekijkt op dit moment voor gemeentelijke bronhouders op welke wijze deze grotere verschillen zo efficiënt mogelijk ingepast kunnen worden.
  figuur 3: Gemuteerde grenzen van Prorail

  Figuur3.Gemuteerde grenzen Prorail.png


  Rijkswaterstaat en Defensie

  SVB-BGT is in gesprek met Rijkswaterstaat en Defensie om te komen tot een vergelijkbare aanpak. Dit moet ertoe leiden dat vragen en opmerkingen van lokale bronhouders binnen een redelijke termijn beantwoord worden. In januari komt SVB-BGT hier op terug.

  Meer informatie en vragen?

  Met vragen en voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Transitiedesk van het SVB-BGT (033-4694555) en bij uw Transitieregisseur in uw regio.