• Blogs
  • BGTweb
  • Geonovum publiceert nieuwe versie 1.2 van BGT Berichtenstandaard

Geonovum publiceert nieuwe versie 1.2 van BGT Berichtenstandaard

De StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard regelt het uitwisselen van BGT|IMGeo gegevens van bronhouders met de BGT-keten. 

In een nieuwe versie van de berichtenstandaard, onder de naam BGT Berichtenstandaard versie 1.2, is het vereenvoudigde mutatieproces doorgevoerd.

Zie ook het nieuwsbericht van juli 2014: 'De BGT keten is klaar voor de volgende ronde'.

In het vereenvoudigde mutatieproces verdwijnt de goedkeuring en vooraankondigingslock en het aantal interacties tussen bronhouder en SVB-BGT is sterk verminderd. Verder is terminologie geüniformeerd, zijn redactionele verbeteringen doorgevoerd en waar nodig zaken explicieter beschreven. De berichtenstandaard zal onderdeel gaan worden van de BGT regelgeving, versie 1.2 is hierop voorbereid.

Om de transitie niet te verstoren en de impact voor bronhouders, leveranciers en de BGT-keten tot 2016 te minimaliseren, zijn de wijzigingen zodanig doorgevoerd dat het aanleveren van initiële leveringen en mutaties aan SVB-BGT en LV-BGT conform het vigerende schema versie 1.1.1 blijft werken.

Lees meer in de Toelichting: BGT Berichtenstandaard versie 1.2 - wat heb je nodig?, op de website van Geonovum.