Geslaagde proef met BGT als Linked Data

BGT als Linked Data

Linked data is een hulpmiddel om logische verbindingen te kunnen leggen tussen uiteenlopende gegevens. In opdracht van het ministerie van IenM onderzocht Geonovum of Linked Data kan helpen om gegevens in het stelsel van basisregistraties met elkaar te verbinden, en wat dat vervolgens op kan leveren.

In een proof of concept zijn data uit verschillende basisregistraties, zoals de BGT, BAG, WOZ en NHR, met behulp van Linked Data aan elkaar gekoppeld. Ook is de data verrijkt met beheerinformatie van objecten en informatie uit op internet beschikbare niet-overheidsbronnen. Als proefgebied is de BGT van gemeente Leiden gebruikt. Via een website zijn de verschillende bronnen in samenhang te raadplegen.

Het verrijken van basisregistratie-informatie met informatie uit andere bronnen bleek relatief eenvoudig te realiseren en veel meerwaarde te hebben. Bij het koppelen van de informatie uit verschillende basisregistraties kwamen bijvoorbeeld allerlei discrepanties tevoorschijn. Zo bleken bepaalde bedrijven gevestigd op adressen die niet in de BAG voorkomen. Door gegevens in combinatie te zien, vallen verschillen direct op. 

Meer lezen of de testwebsite bekijken?

Op de website van Geonovum vindt u meer informatie, een link naar de proof of concept website en een presentatie met nadere toelichting: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/linked-data/nieuws/bgt-als-linked-data-een-proof-concept