• Blogs
 • BGTweb
 • Op naar de finish! Mijlpalen voor de transitie in 2015

Op naar de finish! Mijlpalen voor de transitie in 2015

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 998 dagen geleden

  mijlpalenpublicatieHet SVB-BGT en het programmabureau van IenM hebben voor de transitieaanpak in 2015 een mijlpalenplanning voor bronhouders opgesteld. Deze planning moet de bronhouders helpen om op tijd de finish te halen en geeft haalbare doelen om dit gefaseerd te doen. Bronhouders worden dan ook geadviseerd om de planning van de mijlpalen zoveel mogelijk aan te houden.

  De mijlpalenplanning zorgt dat bronhouders hun eigen voortgang in beeld kunnen brengen aan de hand van vaste indicatoren. Ook brengen de mijlpalen in zicht welke weg er nog af te leggen is om de deadline te halen, waarbij stapsgewijze ontwikkeling centraal staat. 

  Mijlpalen zijn daarnaast peilmomenten voor het SVB-BGT en ministerie van IenM om de voortgang bij individuele bronhouders te toetsen. Om ervoor te zorgen dat deze partijen over de juiste actuele informatie beschikken is het raadzaam om tijdig de voortgang zichtbaar te maken, door zoveel mogelijk onderdelen aan te leveren. 

  De mijlpalenplanning en meetpunten worden ook meegenomen in de enquête die per kwartaal wordt rondgestuurd. De informatie die voortkomt uit de enquête is eveneens een belangrijk middel om de voortgang van de BGT in beeld te brengen. Wanneer bronhouders achter dreigen te raken wordt door het SVB-BGT of het Programmabureau contact opgenomen en wordt gepoogd om de stagnatie te doorbreken.

  In een speciale publicatie over de mijlpalen wordt de mijlpalenplanning en de escalatieprocedure uitgebreid toegelicht.

  Klik hier voor de publicatie 'Mijlpalen voor 2015: de BGT op weg naar de finish'

  BGT mijlpalen infographic