• Blogs
  • BGTweb
  • In gesprek over de transitie náár en het gebruik ván de BGT op Work in Progress Congres KING

In gesprek over de transitie náár en het gebruik ván de BGT op Work in Progress Congres KING

5 maart | Utrecht | Work in Progress congres (KING en VNG)

Het congres Work in Progress voor gemeenten wordt georganiseerd door KING en VNG. De focus ligt op informatievraagstukken. Bijvoorbeeld in relatie tot dienstverlening en bedrijfsvoering. Experts vanuit KING, VNG, ministeries, gemeenten en leveranciers staan klaar om te helpen met de antwoorden en gaan graag het gesprek met u aan. Op dit congres verzorgen de BGT-partners gezamenlijk een BGT-verbindingstafel voor al uw vragen en opmerkingen over de transitie náár en het gebruik ván de BGT.

BGT verbindingstafel: "Al uw vragen over de BGT. Over transitie, knelpunten en binnengemeentelijk gebruik"

Op dit moment wordt er door gemeenten hard gewerkt om de BGT op tijd gereed te krijgen. Maar waar doen we dat eigenlijk voor? Wat levert het straks op? En nog belangrijker voor het komende jaar: Hoe zorgen we ervoor dat de BGT op tijd af is? Welke beren zijn er nog op de weg, en hoe jagen we die er vanaf? Hoe kunnen we het best samenwerken en elkaar verder helpen om zowel de transitie náár als het gebruik ván de BGT tot een succes te brengen?

Schuif aan tafel en ga het gesprek aan met uw collega gemeenten, het ministerie van IenM, en het SVB-BGT (Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT). Aan de hand van verschillende praatplaten nodigen wij u uit om vragen te stellen, ervaringen te delen, in gesprek te gaan en te discussiëren over successen en knelpunten in de transitie náár en het gebruik ván de BGT.

Facilitators: Jeroen van der Veen (Programmabureau BGT, Ministerie IenM), Henk Ferkranus (SVB-BGT) en Friso Penninga (Gemeente Den Haag)
 

Tijden: Ronde 2, 11:15 - 12:00 & Ronde 4, 13:15 - 14:00
 

Meer informatie of inschrijven voor het congres?

Ga naar https://www.kinggemeenten.nl/work-progress-congres-2015