• Blogs
  • BGTweb
  • De nieuwste ontwikkelingen in geautomatiseerd berichtenverkeer voor BGT mutaties

De nieuwste ontwikkelingen in geautomatiseerd berichtenverkeer voor BGT mutaties

Geautomatiseerd berichtenverkeer tussen SVB-BGT en Kadaster gerealiseerd

Naast de handmatige variant voor de uitwisseling van bestanden met het Kadaster, is in oktober gestart met de bouw van het geautomatiseerd berichtenverkeer tussen SVB-BGT en het Kadaster volgens de nationale standaard Digikoppeling. Deze koppeling is in de periode december 2014 en januari 2015 door beide organisaties uitgebreid getest, zodat eind februari 2015 de “knop” om kon worden gezet en de koppeling gebruikt kan gaan worden.

Vanaf maart 2015 worden dan ook de mutaties van bronhouders (zie bijvoorbeeld: mutaties van Dronten) geautomatiseerd doorgezet naar de Landelijke Voorziening bij het Kadaster. Op deze manier is de keten alvast klaar voor de grote aantallen mutaties die er aan zitten te komen.

Cartoon mutaties

Binnenkort beschikbaar: Zelftestvoorziening voor geautomatiseerd berichtenverkeer tussen Bronhouders en SVB-BGT

Wanneer binnenkort meer bronhouders dagelijks mutaties gaan aanleveren, is het natuurlijk ook fijn als mutaties voor die bronhouders ‘vanzelf’ kunnen gaan. Op dit moment wordt daarom ook hard gewerkt aan de realisatie van het geautomatiseerde berichtenverkeer tussen Bronhouders en het SVB-BGT volgens de nationale standaard Digikoppeling.

Onderdeel van de bouw is het ter beschikking stellen van een “zelftestvoorziening”, waarbij het mogelijk wordt gemaakt voor Bronhouders (en/of hun leveranciers) om via het Bravo portaal te testen of de berichtenuitwisseling goed werkt. Naar verwachting zal deze voorziening half maart opgeleverd worden.