• Blogs
 • BGTweb
 • Nieuwe BGT monitorrapportage brengt transitievoortgang en -planning in beeld

Nieuwe BGT monitorrapportage brengt transitievoortgang en -planning in beeld

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 972 dagen geleden

  monitorrapportage.pngIeder kwartaal publiceert het Programmabureau BGT de voortgang van de transitie naar de BGT in een monitorrapportage. Deze rapportage geeft onder andere inzicht in de voortgang en de haalbaarheid van de mijlpalenplanning

  Meer informatie en de nieuwste rapportage van maart 2015 vindt u hier.

  Nieuw in de monitorrapportage van maart zijn diverse staaf- en cirkeldiagrammen die een totaal beeld geven van de planning en voortgang van de bronhouders. Zo wordt er overzichtelijk gemaakt welke percentage van alle bronhouders de levering van het eerste deelgebied in een bepaalde periode heeft gepland, maar ook hoeveel bronhouders verwachten dat ze tijdig voldoen aan de wettelijke bepalingen van de BGT.

  Wat laat de nieuwste monitorrapportage zien?

  De monitorrapportage van maart 2015 laat op diverse kaarten en diagrammen het veranderende beeld van de BGT zien. Grotendeels is dat een positief beeld, maar er zijn ook enkele kanttekeningen (zie voor de uitgebreidere toelichting ook het nawoord in de monitorrapportage maart 2015).

  • Het is goed om te zien dat de eerste mijlpaal door het overgrote deel van de bronhouders is gehaald, aangezien 86% de detailplanning heeft aangeleverd.
    
  • Op 1 april 2015 is de eerstvolgende mijlpaal vastgesteld (deelgebiedenplanning en proefbestand of eerste deelgebied aanleveren). Deze mijlpaal was op 3 februari, de peildatum van de monitorrapportage, door de meeste bronhouders nog niet behaald. De vorderingen van de periode tussen de peildatum en de mijlpaal 1 april zullen in de volgende rapportage (juni) in beeld worden gebracht.
    
  • Diagram: Geplande levering laatste deelgebiedOver het algemeen zijn de bronhouders positief gestemd over de voortgang en haalbaarheid van het voldoen aan de BGT verplichtingen. Het grootste deel van de bronhouders verwacht hun laatste deelgebied op tijd aan te leveren.
    
  • Opvallend is dat veel bronhouders hun aanlevering inplannen in het derde kwartaal. Dit past binnen de mijlpalenplanning, maar vergt een strakke planning van de bronhouders om uitloop te voorkomen.
    
  • Slechts een beperkt percentage van de bronhouders denkt de aanlevering van het laatste gebied niet op tijd te halen. Het SVB-BGT en Ministerie van IenM raden hen aan om dit op te nemen met hun transitieregisseur, om te kijken op welke wijze er ondersteuning kan plaatsvinden.

  Nieuwe voortgangsinventarisatie op 1 april, gevolgd door een brief van het ministerie van IenM

  Na de mijlpaal van 1 april wordt nogmaals de stand van de BGT geïnventariseerd. Daar wordt schriftelijk over gecorrespondeerd vanuit het ministerie van IenM. In een brief wordt de voortgang per bronhouder behandeld, op basis van de gegevens die op 1 april bekend zijn bij het SVB-BGT.  

  Nieuwe voortgangsinformatie? Geef het tijdig door aan SVB-BGT!

  De monitorrapportage geeft niet alleen aan bronhouders inzicht in hun eigen voortgang in de BGT. Ook geeft het sturingsinformatie aan de partners die regie voeren op de BGT. Het is dan ook belangrijk om tijdig nieuwe informatie door te geven aan het SVB-BGT, zeker als er een mijlpaal gepasseerd wordt.