• Blogs
 • BGTweb
 • Beter (be)sturen met gebruik van ruimtelijke informatie - Bestuurdersbijeenkomsten mei 2015

Beter (be)sturen met gebruik van ruimtelijke informatie - Bestuurdersbijeenkomsten mei 2015

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 937 dagen geleden

  Bestuurdersbijeenkomsten.PNGIn mei 2015 nodigen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT alle bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen uit voor een inspirerende bijeenkomst over de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en het belang van goede ruimtelijke informatie.

  Waar nieuwe wegen worden aangelegd, openbare voorzieningen worden beheerd, de veiligheid in de wijk in het geding is of waar de arbeidsparticipatie achterblijft, wordt al snel de vraag gesteld wáár deze verschijnselen zich voordoen. Ruimtelijke informatie kan bestuurders helpen met het, letterlijk en figuurlijk, in kaart brengen en analyseren van de maatschappelijke vraagstukken in hun regio.

  Als digitale basiskaart van Nederland gaat de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dan ook een belangrijke rol spelen in bestuurlijke taken en vraagstukken. Daarnaast heeft elke gemeente, provincie en waterschap een wettelijke taak in de totstandkoming van de BGT, waarbij bestuurlijke steun onontbeerlijk is.

  Regionale bestuurdersbijeenkomsten in mei 2015

  Bestuurdersbijeenkomsten2.png

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) en het intergemeentelijk samenwerkingsverband DataLand organiseren vier bestuurlijke bijeenkomsten over de invoering van de BGT en het belang van goede ruimtelijke informatie.  Gemeenten, provincies en waterschappen zetten hun deuren open voor (collega-)bestuurders en zullen hen vanuit ambtelijk en bestuurlijk perspectief inspireren en informeren over de mogelijkheden van ruimtelijke informatie. Ook wordt besproken wat er nog komt kijken bij de afronding van de BGT voor elke specifieke regio. Met dit alles krijgen bestuurders zowel zicht op de meerwaarde van ruimtelijke informatie voor henzelf en hun organisatie, als op de bestuurlijke steun die nog nodig is voor het nakomen van de wettelijke verplichting als organisatie.

  De bestuurdersbijeenkomsten worden georganiseerd in Groningen (20 mei), Kampen (21 mei), Den Haag (27 mei) en ’s-Hertogenbosch (28 mei) voor alle bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen. Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden op www.dataland.nl/bestuurdersbijeenkomsten