• Blogs
 • BGTweb
 • Status van de knelpunten, aangekaart door het Gemeentelijk Geoberaad

Status van de knelpunten, aangekaart door het Gemeentelijk Geoberaad

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 988 dagen geleden

  In februari hebben gemeenten een aantal knelpunten in het transitieproces gesignaleerd, en aangekaart in een knelpuntennotitie. Wat is er vervolgens met deze knelpunten gedaan?

  De knelpunten zijn inmiddels door een delegatie van het Gemeentelijk Geoberaad besproken met de directie van het SVB-BGT en geagendeerd in de programmastuurgroep BGT en bij het bestuur van SVB-BGT. Het SVB-BGT stelt u graag op de hoogte van de status van de bespreekpunten.


  1. De mutatiesoftware is niet gereed

  De software van het SVB-BGT is klaar, maar de software van de softwareleveranciers functioneert nog niet naar behoren. Dit probleem ligt primair bij de leveranciers. Wij doen al het mogelijke om de leveranciers te helpen en te stimuleren om hun software in orde te brengen. Van 23 maart tot 30 april loopt er bijvoorbeeld een testtraject: elke week test een andere leverancier zijn software met ons.

  Aan de andere kant leggen we bij de gemeenten de vraag neer om samen met het SVB-BGT uw leveranciers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om van de BGT een succes te maken. Dit hebben we onlangs ook besproken in de Programmastuurgroep BGT, omdat het de hele keten treft.


  2. Strokenbronhouders hebben hun BGT nog niet geleverd

  Iedere bronhouder heeft de verplichting om voor 1 januari 2016 zijn BGT te leveren. Dat geldt ook voor strokenbronhouders. Omdat hun stroken anders niet in te passen zijn in de Landelijke Voorziening, zouden de strokenbronhouders hun grenzen zo snel mogelijk leveren. In praktijk blijkt het bepalen van deze grenzen en de afstemming daarover ingewikkelder te zijn dan we dachten. Op verschillende plekken is bijvoorbeeld de actualiteit een probleem.

  Inmiddels liggen er voorstellen van ons bij ProRail en RWS voor de fijnafstemming van deze grenzen. Via het GGB houden wij u op de hoogte van de uitkomsten van dit overleg. We hopen zo tot een acceptabele oplossing te komen voor alle partijen.

  Intussen hebben we in de Instructie voor opbouw en assemblage verbeterde assemblageregels voor RWS-objecten gepubliceerd. Ook heeft RWS een helpdesk geopend in aanvulling op de reguliere contacten via de transitieregisseurs. Van ProRail staan de meest recente grenzen op Mett. Met deze maatregelen, die we ook in de Programmastuurgroep BGT besproken hebben, komen we hopelijk tot een werkbare oplossing.


  3. De doorlooptijd van de initiële levering is niet drie maanden, maar loopt uit tot zes maanden.

  Het verkorten van de doorlooptijd is een sterk gedeelde verantwoordelijkheid tussen SVB-BGT en bronhouders. Dat hangt niet alleen af van het controleproces, maar ook van de afstemming die al heeft plaatsgevonden en de kwaliteit van de bestanden. Daarom gaan wij u inzicht geven in onze controlesystematiek; dat doen we in een digitale handleiding die eind april beschikbaar is. Daarnaast zorgen we voor begrijpelijke rapportages, zodat het duidelijk is hoe u uw bestanden kunt verbeteren. We hopen dat we daarmee de doorlooptijd kunnen terugbrengen tot maximaal drie maanden. 


  Het feit dat de knelpunten door zoveel gemeenten worden erkend, betekent enerzijds dat gemeenten zich sterk betrokken voelen bij de BGT. Anderzijds is het een signaal dat we deze knelpunten serieus moeten nemen. Het bestuur van SVB-BGT onderkent het belang van een goede afstemming met en tussen bronhouders. De BGT kunnen we alleen maar samen maken.

  Het SVB-BGT heeft hierin een belangrijke regisserende taak, maar is uiteraard afhankelijk van de medewerking van alle bronhouders. In specifieke gevallen kunnen individuele belangen uiteen lopen. Daarom zoeken we naar alternatieven die acceptabel zijn voor alle betrokkenen. Daarbij streven we naar goede en duidelijke communicatie en efficiënte processen. En waar zaken mis gaan, ontvangen we graag feedback en voeren we verbeteringen door.