• Blogs
 • BGTweb
 • Uitgebreide BGT handleiding voor bronhouders in de maak

Uitgebreide BGT handleiding voor bronhouders in de maak

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 937 dagen geleden

  Het maken van de BGT is niet niks: daar komt behoorlijk veel bij kijken. Het SVB-BGT krijgt dan ook veel vragen over het afstemmen met (stroken)bronhouders, het controleproces en de stappen die doorlopen moeten worden. Om die reden is er een nieuwe, uitgebreide, digitale handleiding in de maak, om meer inzicht te geven in het gehele BGT-traject. 

  Handleiding geeft overzicht

  Het SVB-BGT krijgt veel vragen over het afstemmen met strokenbronhouders, het controleproces en de stappen die doorlopen moeten worden. De handleiding geeft u een compleet overzicht, zodat u weet wat het SVB-BGT van u verwacht en wat u van het SVB-BGT kunt verwachten. Zo zorgen we samen voor een goede aanlevering aan de Landelijke Voorziening.

  4 etappes

  Rode draad van de handleiding zijn de 4 ‘etappes’ die u doorloopt om tot de BGT te komen:

  1. voorbereiden
  2. afstemmen, opbouwen en controleren
  3. aanleveren in BRAVO en verwerking door het SVB-BGT
  4. beheren

  Elke etappe is weer onderverdeeld in een aantal logische stappen. Sommige stappen spreken voor zich, andere vergen wat meer uitleg. Omdat het een digitale handleiding is, kunt u zelf kiezen hoe uitgebreid of hoe globaal u een stap uitgelegd wilt zien. 

  Aangepast aan bronhoudersprofiel

  Bent u een gefaciliteerde, zelfregistrerende of zelfassemblerende bronhouder? Een bronhouder met het ene profiel doorloopt een ander traject dan een bronhouder van een ander type. De digitale handleiding voorziet hierin: als u weet welk type bronhouder u bent, krijgt u alleen die informatie te zien die voor u relevant is.

  Eind april in uw mailbox

  Op dit moment werkt het SVB-BGT hard aan het realiseren van de handleiding. Uw geduld wordt daarom nog heel even op de proef gesteld. Eind april ontvangt u de link naar de handleiding in uw mailbox.