• Blogs
 • BGTweb
 • Feest in het zuiden! Maastricht als tweede Limburgse gemeente in de LV

Feest in het zuiden! Maastricht als tweede Limburgse gemeente in de LV

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 988 dagen geleden

  Ook de gemeente Maastricht kon samen met leverancier Crotec in maart 2015 haar BGT aan de Landelijke Voorziening leveren. Maastricht is nu dan ook als tweede Limburgse gemeente zichtbaar in PDOK.

  De BGT-partners feliciteren gemeente Maastricht met hun geweldige resultaat en komen binnenkort graag langs met BGT taart, om het projectteam te bedanken voor hun geweldige prestatie!

  MaastrichtBGT2.jpg Ad Balemans is als Coördinator/specialist Vastgoedinformatie, Beleid en Ontwikkeling vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de transitie en deelt het BGT-verhaal van Maastricht: 

  Start vanuit een goed projectplan

  Ad vertelt "Binnen de gemeente Maastricht is het gebruikelijk om trajecten met een ICT-karakter te starten met een projectplan. Zo ook voor de Transitie BGT. In 2011 zijn wij begonnen met het schrijven van het projectplan. Kosten, risico’s en planning zijn beschreven, maar ook keken wij direct naar alle beschikbare data binnen de gemeente."

  Ondersteuning van de juiste software

  De gemeente Maastricht heeft het BGT-project ook direct gebruikt om een keuze te maken voor de  beheersoftware. De gebruikte software werd namelijk niet meer ondersteund. "Zo’n groot project is een mooie gelegenheid om goede software aan te schaffen. Een belangrijk punt bij het maken van de keuze was dat de software op MicroStation moest aansluiten. Na diverse test en een proeve van bekwaamheid kwam Crotec het beste naar voren."

  Buiten en binnen actief om informatie in te winnen

  De cluster Geo-informatie, die zich bezig hield met de opbouw van de BGT, bestaat uit 9 medewerkers. Meer dan de helft van de medewerkers hebben de functie van Beheerder Geo-informatie en zijn dagelijks bezig met meetwerk, maatvoering, bestandsbeheer en themakaartvervaardiging. "De beheerkaarten hebben ons erg geholpen met het verrijken van de GBKN", vertelt Ad. "Wegvakafsluiters hebben wij – indien aanwezig in de beheerkaarten – overgenomen. Als zij niet aanwezig waren, maakten wij gebruik van orthobeelden en cyclorama’s. Als we er met de beschikbare data helemaal niet uitkwamen, gingen wij naar buiten." Ook waren er enkele hobbels te nemen tijdens de transitie. Ad noemt bijvoorbeeld het fenomeen plaatsbepalingspunten en de bogen. Beide onderwerpen die vertraging gaven.

  Regiefunctie

  De gemeente Maastricht wilde graag zelf regie hebben over de opbouw van de BGT en heeft bewust gekozen om ook voor EZ en het waterschap Roer & Overmaas op te bouwen en te assembleren. ‘Een heel intensief proces. In de zomer van 2012 zijn de eerste gesprekken met het waterschap geweest en is er gesproken over de uitwisseling van datasets en welke sets leidend zijn. Het contact met EZ verliep voornamelijk per e-mail. Nogmaals: een intensieve, nauwe, goede en doelmatige samenwerking.’

  Het resultaat mag er zijn! Vier deelgebieden bestaande uit vijf bestanden zitten in de Landelijke Voorziening.

  Een kijkje nemen in de BGT van Maastricht?

  De BGT-kaart van Maastricht is te raadplegen via http://pdokviewer.pdok.nl/Open de lagen en kies voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Zodra er voldoende wordt ingezoomd op Maastricht, wordt de BGT-laag zichtbaar.

  Maastricht2.png