• Blogs
  • BGTweb
  • Slim samenwerken: hoe Den Haag en Defensie samen BGT maken

Slim samenwerken: hoe Den Haag en Defensie samen BGT maken

Frederikkazerne.jpg

In BGT Info nr. 28 heeft u kunnen lezen dat Den Haag al lange tijd bezig is met het leveren van de BGT. Inmiddels zijn de stadsdelen Loosduinen, Segbroek en Scheveningen dan ook al weer een tijdje in PDOK zichtbaar. De oplettende kijker heeft wellicht gezien dat in die deelgebieden ook Defensielocaties, zoals de Frederikkazerne, opgenomen zijn. Dat is geen toeval, maar het resultaat van slimme samenwerking tussen de gemeente en Defensie.

In een duo-interview geven Willem Wijnen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dat voor Defensie de BGT opbouwt en beheert, en Friso Penninga van de gemeente Den Haag, een kijkje achter de schermen van hun samenwerking:Waarom wilden jullie vanuit Defensie en gemeente Den Haag samen BGT aanleveren?

Willem Wijnen.jpgWillem: “Eigenlijk ontstond het idee spontaan. We waren bezig om in detail onze bronhoudersgrenzen af te stemmen met de gemeente, toen van onze kant het idee ontstond om alvast een stukje Defensie BGT in de LV te stoppen. Het RVB beschikt al sinds 2012 over een objectgericht IMGEO bestand, maar is nog niet klaar met de implementatie van de BGT software waarmee we zelf kunnen gaan leveren. De gemeente was gelukkig bereid om hieraan mee te werken. Vervolgens was het een kwestie van aanleveren van ons topografische bestand aan de gemeente en het verwerken daarvan door de gemeente in haar eigen bestand. Het resultaat kunnen we nu zien in de PDOK viewer.”

Waarom wilde de Gemeente Den Haag dit doen en wat schoten jullie ermee op?

Friso Penninga.jpg Friso: “Het idee om zo samen te gaan werken is inderdaad ontstaan tijdens de detailafstemming van de grenzen. Die detailafstemming verliep erg prettig: als het praktischer was om Den Haag als bronhouder op te laten treden (bijvoorbeeld bij kantoorlocaties zoals het Ministerie van Defensie aan het Plein in het centrum van Den Haag) dan werd Den Haag bronhouder. Bij typische Defensie-objecten (zoals kazerneterreinen) waren we het snel eens dat Den Haag aan zou sluiten op de detailgeometrie van de hekwerken die Defensie om die terreinen heeft staan.

De verdergaande samenwerking in stadsdeel Scheveningen bood ons beiden voordelen: Den Haag
kon in stadsdeel Scheveningen direct overstappen op de BGT, zonder dat er tijdelijk witte vlekken van andere bronhouders in het gebied zouden ontstaan, terwijl Defensie alvast een eigen terrein in BGT-vorm zou krijgen, voordat zij de benodigde software in huis hadden. Bovendien hadden beide partijen zo de zekerheid dat de aansluiting geen enkel probleem zou opleveren. Een ander voordeel voor Den Haag was dat het zo direct de relatie met de BAG-panden (op ID's) kon controleren, om zo zeker te zijn dat beide basisregistraties naadloos op elkaar aansluiten.”

Hoe is deze samenwerking tussen Defensie en de gemeente vervolgens aangepakt?

Friso: “Den Haag heeft de Defensie-data van de Frederikkazerne ingeladen, samen met de eigen data van de actuele omliggende topografie. Vervolgens zijn -gedeeltelijk geautomatiseerd en gedeeltelijk handmatig- zowel de geometrie als de semantiek van de objecten BGT-voorbereid klaargezet. Deze BGT-voorbereide dataset kon vervolgens de automatische conversie in, die Den Haag zelf heeft ontwikkeld om haar eigen topografie om te zetten naar BGT/IMGeo. Dit verliep probleemloos, waarna het gehele stadsdeel aan het SVB-BGT ter controle kon worden aangeboden.”

Friso gaat verder: “Uiteindelijk heeft deze samenwerking ons een aantal dagen extra werk gekost. Handwerk was voornamelijk nodig om een aantal specifieke IMBGT-eigenschappen goed in de data op te nemen (o.a. de afbakening van BAG-panden op maaiveld en de afbakening tussen open en gesloten verharding op wegdelen). Dankzij die paar extra dagen werk kregen onze interne gebruikers direct de volledige BGT van Scheveningen op hun scherm en kregen onze eigen mensen meer gevoel bij de actualiteit en nauwkeurigheid van de data van Defensie, wat weer prettig is voor de andere stukjes Den Haag waar Defensie later als bronhouder zal gaan fungeren. Zo blijkt ook in Scheveningen maar weer dat de slogan waar is: de BGT maak je samen!”

Bij Defensie denkt iedereen aan vertrouwelijke informatie. Hoe zijn jullie hiermee omgegaan?

Willem: “In de BGT (dus ook van Defensie) wordt uitsluitend niet-vertrouwelijke informatie opgenomen conform het verplichte IMBGT. Uit oogpunt van informatiebeveiliging leveren we geen plustopografie aan de Landelijke Voorziening.”Meer zien van Defensie in de gemeente Den Haag?

Ga naar de PDOK-viewer (http://pdokviewer.pdok.nl/), zoek naar het adres “Van Voorschotenlaan, Den Haag”, activeer een BGT-laag en zoom in tot niveau 12. Aan de noordzijde ziet u dan het complex van de Frederikkazerne.

screenshot frederikkazerne Den Haag.png