Referentiemodel ICT-BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 942 dagen geleden

  De transitie naar de BGT is een grote opgave, zowel technisch als organisatorisch. Belangrijk daarbij is dat u de BGT niet alleen maakt ‘omdat het moet’, maar ook omdat dat winst oplevert voor uw eigen organisatie. Een goede koppeling met uw huidige ICT-systeem is daarom onontbeerlijk. Sterker nog: om ervoor te zorgen dat uw organisatie de BGT breed gaat gebruiken, is het slim om goed te kijken naar uw huidige werkprocessen en bijbehorende ICT-architectuur. Hoe kunt u de BGT daar zó inpassen, dat die kaart de werkbare onderlegger wordt voor al uw medewerkers?

  Inzicht in uw ICT-architectuur met het referentiemodel ICT-BGT

  infographic compleet refmodel ICT-BGT def RGB.jpgHet Referentiemodel ICT-BGT geeft u inzicht in de ICT-componenten die uw organisatie nodig heeft om te kunnen werken met de BGT. Ook laat dit model zien op welke manieren uw applicaties communiceren met systemen binnen en buiten uw eigen organisatie. Op basis hiervan bekijkt u of (en waar) u eventueel veranderingen of vernieuwingen in uw eigen ICT-architectuur moet aanbrengen. Niet alleen om klaar te zijn voor de BGT, maar ook voor het maximaliseren van uw eigen winst uit de BGT. Bespreek dit vooral ook met uw eigen informatiespecialisten en/of uw softwareleverancier.

  Het Referentiemodel ICT-BGT is opgebouwd rond de verschillende stappen in inwinning, beheer en gebruik van de BGT. Het toont de functionaliteiten en de bijbehorende standaarden die nodig zijn voor gegevensuitwisseling.

  Het referentiemodel ICT-BGT online bekijken, downloaden en aanvragen

  Op 22 april 2015 werd het Referentiemodel in de vorm van een boekje uitgereikt op de Overheid 360° beurs. U kunt dit boekje online bekijken en downloaden op BGTweb. Op pagina’s 7 tot en met 13 van het boekje leest u een uitgebreide uitleg van het model. De tekst verwijst regelmatig naar Platen I tot en met VI, die het model schematisch weergeven en een specifieke toelichting geven op verschillende onderdelen van het model. Daarnaast is alle informatie visueel samengevat in een infographic.

  U kunt ook een papieren versie van het boekje, een placemat met het model of de losse platen in PDF formaat aanvragen via postbus.BGT@minienm.nl

  Het referentiemodel aanpassen aan uw specifieke situatie? In aanvulling op het boekje kunt u op BGTweb ook een Powerpoint met de losse elementen uit het model downloaden, waarmee u uw eigen ICT-architectuur aan de hand van losse componenten in het model kunt opbouwen.

  Doel van het Referentiemodel

  Referentiemodel ICT-BGT Schematische Plaat I

  Het Referentiemodel ICT-BGT visualiseert het landschap van applicatiecomponenten en gegevensstromen rondom de BGT en verwante topografie (IMGeo, BAG en BO/R). Doel is allereerst het creëren van een gezamenlijk beeld van dit complexe speelveld, om zo duidelijkheid te bieden in gesprekken en discussies over dit onderwerp. Daarnaast is het model een generieke kaart waarop zowel bronhouders als leveranciers hun software kunnen plotten. Dit kan een bestaande situatie zijn of een gewenste toestand. Overlap en gaten worden op deze manier zichtbaar en de consequenties van implementatiekeuzes worden helder. Zo is het model een hulpmiddel bij de interactie tussen bronhouders en leveranciers. Doelgroep daarbij zijn de informatiespecialisten in deze organisaties.

  Relatie met referentiearchitectuur en standaarden

  Het model sluit maximaal aan bij de gemeentelijke GEMMA-referentiearchitectuur, want de vraag naar een dergelijk model speelt vooral bij gemeenten. De gebruikte applicatiecomponenten passen in het GEMMA-applicatielandschap. De gehanteerde standaarden maken deel uit van de informatiemodellen en standaarden voor berichtenverkeer die KING en Geonovum hebben ontwikkeld. Maar ook voor andere groepen bronhouders is dit model nuttig. Alleen zijn de specifiek binnengemeentelijke registraties zoals BAG en BOR (en bijbehorende koppelingen) dan niet van toepassing.

  In het model herkent u specifiek gemeentelijke componenten en standaarden aan een lichtgroene kleur.