• Blogs
  • BGTweb
  • Transitievoortgang: mijlpaal 1 april door gros van de bronhouders behaald

Transitievoortgang: mijlpaal 1 april door gros van de bronhouders behaald

Begin april was een belangrijke mijlpaal voor de transitie naar de BGT. Om zichtbare voortgang aan te tonen, en te interacteren met de controleservice van het SVB-BGT, was voor 1 april het volgende doel geformuleerd: ‘aanlevering van een deelgebiedenplanning én aanlevering van een proefbestand of eerste deelgebied’.

Uit de gegevens van het SVB-BGT blijkt dat het gros van de bronhouders deze mijlpaal van 1 april heeft gehaald, wat een positieve indruk geeft van de ontwikkeling van de BGT. De getoonde voortgang is onderstaand weergegeven in enkele overzichtskaarten. 

Mijlpalenplanning en de mijlpaal van 1 april

De mijlpaal van 1 april had tot doel om zichtbare voortgang te tonen. Door hier aan te voldoen, laten bronhouders zien dat ze op koers zijn om de finish tijdig te halen. Het is belangrijk om haalbare doelen te stellen. De mijlpalenplanning geeft een goede indicatie wanneer men op de goede weg is. Op BGTweb.nl vindt u meer informatie over de mijlpalenplanning, tevens kunt u daar de mijlpalenbrochure downloaden.

Afgelopen maanden veel voortgang zichtbaar in de transitie

Uit de gegevens van het SVB-BGT blijkt dat er goede voortgang is geboekt door bronhouders. In de monitorrapportage, gebaseerd op gegevens van 2 februari, was te zien was dat veel bronhouders een detailplan hadden aangeleverd en daarmee de eerste mijlpaal uit 2014 hadden behaald. De tweede mijlpaal van 1 april, bestaande uit het aanleveren van een deelgebiedenplanning of eerste (proef)gebied, was op dat moment door ca. 10% van de bronhouders behaald.

Uit nieuwe gegevens van 1 april blijkt dat er de afgelopen maanden veel werk is verzet. Op 1 april heeft 65% van de bronhouders een planning gemaakt voor de aanlevering van deelgebieden. Ook de initiële levering van proefbestanden laat zien dat er veel werk is verzet: 55% van de bronhouders heeft dit inmiddels gedaan en heeft daarmee de mijlpaal van 1 april behaald. Binnen deze groep zijn er voornamelijk proefbestanden aangeleverd, veel bronhouders hebben nog geen eerste deelgebied aangeleverd. Zijn tonen wel zichtbare voortgang door bestanden aan te leveren maar worden geadviseerd op korte termijn ook het eerste deelgebied aan te leveren.

BGT Voortgang - Overzichtskaart 1 april

In het laatste jaar van de transitie blijkt het grootste deel van de bronhouders goed op weg om de finish tijdig te halen. We zijn er echter nog niet. Niet alle bronhouders lopen op schema. Zij worden geadviseerd om alle zeilen bij te zetten, om zo de volgende mijlpaal tijdig te passeren. Ditzelfde geldt overigens voor de bronhouders die de mijlpaal van 1 april wel hebben gehaald. De planning is er om duidelijke doelen te stellen in het proces, door deze na te leven wordt de inspanning verspreid over het gehele jaar.

Landelijke Voorziening steeds verder gevuld
afdruk bgt 9 apr 2015.jpg
Tot slot is het goed om te zien dat de kaart van de Landelijke Voorziening stukje bij beetje wordt ingevuld. De bronhouders in de LV zijn het bewijs dat het met veel inspanning en doorzettingskracht mogelijk is om de BGT te voltooien.

Zie ook de pagina 'Gebruik BGT' voor een overzicht van alle gebieden die al in de LV zitten en geraadpleegd kunnen worden in PDOK.

Bovenstaande kaarten met bijbehorende toelichting zullen maandelijks worden geupdate door het programmabureau BGT van het ministerie van IenM. Het is belangrijk om tijdig nieuwe informatie door te geven aan het SVB-BGT en tijdig deelgebieden aan te leveren. De voortgang zal te zien zijn op www.bgtweb.nl