• Blogs
  • BGTweb
  • Proefdraaien met actualisaties: Gezamenlijk volle kracht vooruit!

Proefdraaien met actualisaties: Gezamenlijk volle kracht vooruit!

Bronhouders kunnen al een tijdje initieel hun BGT bestanden leveren. Ook muteren gebeurt al door de eerste koplopers. Het sluitstuk is dat bronhouders gedane mutaties van andere bronhouders kunnen inlezen en verwerken: het actualiseren. Dit wordt belangrijk op het moment dat meerdere bronhouders in hetzelfde gebied gaan muteren. Het actualiseren is voor iedereen nieuw en stelt hoge eisen aan de onderlinge uitwisselbaarheid van BGT-data. Dit krijgt daarom nu bijzondere aandacht.

Het SVB-BGT, het ministerie van IenM en de BGT softwareleveranciers hebben in maart en april al een eerste ronde proefdraaien georganiseerd waarin het actualiseren centraal stond. In deze ronde is gezamenlijk veel ervaring opgedaan en zijn de nodige hobbels opgelost, maar het smaakte naar meer. Daarom was op 20 mei is de kickoff van een tweede ronde proefdraaien. Hierbij waren de leveranciers, het ministerie van IenM, het SVB-BGT en GeoBusiness Nederland aanwezig. Gezamenlijk werd het belang van het proefdraaien onderstreept en werd de intentie uitgesproken om samen een eindsprint in te zetten en de finish te behalen.

De tweede ronde proefdraaien vindt in een korte en intensieve periode plaats in de maand juni. Vervolgens kan een leverancier zich vanaf juni laten certificeren voor het niveau “Uitgebreid”. Tezamen vormt dit een waarborg om naast het initieel en mutaties leveren, ook het actualiseren door de gehele keten robuust te laten verlopen.

taart proefronde actualisatie.jpg

CFb4_aWWIAA5veU.jpg

 
*Bij de kickoff van de tweede ronde proefdraaien werd de bekende BGT-taart opgediend met het proefgebied Plesmanweg in Den Haag.