Tussenstand van de transitie: mei 2015

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 879 dagen geleden

  Maandelijks wordt de transitievoortgang van de BGT gemonitord door het Programmabureau BGT. Aan de hand van de beschikbare informatie van het SVB-BGT worden kaarten ontwikkeld die inzicht geven in de actuele stand van de BGT. Dit wordt gedaan aan de hand van de mijlpalenplanning en bijbehorende voortgangsindicatoren. 

  In de voortgangsmeting van 1 april was er een positieve tendens te zien in de transitievoortgang. Deze informatie is meegenomen in een brief naar de bronhouders, waarin het Ministerie van IenM bestuurders informeerde of zij als bronhouder ten opzichte van de planning voor-, gelijk of achterliepen.

  Ook in mei is er weer een positieve ontwikkeling te zien. Bijna 70% van de bronhouders heeft nu mijlpaal 2 (proefbestand of eerste deelgebied aanleveren) gepasseerd. Het gros van de aanleveringen tot nu toe zijn echter wel slechts nog proefbestanden. Het is belangrijk na deze eerste kennismaking met de controleservice ook deelgebieden aan te leveren.

  3KaartmeiHorizontaal versie 27 mei.png

    *Stand van de transitie ten opzichte van de mijlpalenplanning op 5 mei 2015

  Het volgende meetpunt in de mijlpalenplanning is 1 juni. Er wordt aanbevolen om vóór 1 juni met SVB-BGT een datum te plannen voor de levering van het laatste deelgebied én 75% van het bestand op te bouwen. Dit is geen officiële mijlpaal, maar een indicatie om te kijken of u als bronhouder op de goede weg bent. De huidige kaarten laten gelukkig zien dat het merendeel van de bronhouders op de goede weg zit.

  Ook Ruud van Rossem, Programmamanager BGT van het ministerie van IenM is positief over de voortgang. Lees hier zijn blog over de transitievoortgang en ontwikkelingen in de transitiemonitor: "De voortgang van de transitieplanning ten opzichte van de Mijlpalenplanning ziet er goed uit"

  *In deze blog van Ruud ziet u de voortgangskaarten van februari, april en mei naast elkaar, en schetst Ruud een duidelijk beeld van de ontwikkelingen door de tijd heen.