• Blogs
  • BGTweb
  • "Voortgang van de transitieplanning ten opzichte van de Mijlpalenplanning ziet er goed...

"Voortgang van de transitieplanning ten opzichte van de Mijlpalenplanning ziet er goed uit" - Blog door Ruud van Rossem

Ruud van RossemMaandelijks wordt de transitievoortgang van de BGT gemonitord door het Programmabureau BGT. Aan de hand van de beschikbare informatie van het SVB-BGT worden kaarten ontwikkeld die inzicht geven in de actuele stand van de BGT. Dit wordt gedaan aan de hand van de mijlpalenplanning en bijbehorende voortgangsindicatoren. Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT, Ministerie van IenM, beschrijft in onderstaande blog de voortgang van de transitie en ontwikkelingen in de transitiemonitor.

*Lees ook het nieuwsbericht: "Tussenstand van de transitie: mei 2015" De voortgang van de Transitieplanning ten opzichte van de Mijlpalenplanning ziet er goed uit

1KaartFebruariHorizontaal versie 27 mei.png

Ruud: "In januari hebben we de mijlpalenplanning voor 2015 gepubliceerd. Deze mijlpalenplanning is bedoeld om bronhouders houvast te bieden bij hun tocht naar de finish (100 % in de BGT). In februari hebben we voor de eerste keer de mate waarin bronhouders deze mijlpalen zijn gepasseerd in beeld gebracht. Zie hiernaast het kaartje met de stand van 3 februari 2015.Het beeld dat toen zichtbaar was gaf nog wel aanleiding voor zorgen. Veel rood en oranje en weinig groen, dus veel bronhouders die nog niet in de buurt van de mijlpaal voor 1 april waren. Die mijlpaal hield in: eerste deelgebied geleverd of ten minste een proeflevering gedaan. Voor bronhouders die de transitie naar de BGT in een gezamenlijk project doen was het voldoende als vanuit dat gezamenlijke project een levering was gedaan. Het beeld van februari was nog verre van wat het zou moeten zijn.

2KaartAprilHorizontaal versie 27 mei.png

Het uur van de waarheid kwam op 1 april: Hoeveel bronhouders hadden de mijlpaal gehaald? Het beeld was ten opzichte van februari volstrekt veranderd. Zie hiernaast het kaartje met de stand van 1 april.

Duidelijk was dat bronhouders op gang begonnen te komen en dat de eerste leveringen van de band begonnen te rollen. De kaart was veel groener dan in februari gedacht en het vertrouwen in de voortgang nam toe. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we een brief aan alle bronhouders gestuurd op basis van deze stand van 1 april. Belangrijkste boodschap in de brief was dat er schwung in de transitie begint te komen maar dat we ook nog behoorlijk wat werk te verzetten hebben de komende maanden.

Inmiddels zitten we in mei en hebben we weer een tussenstand in beeld gebracht. Zie hieronder het kaartje van 5 mei. De voortgang zet door en ten opzichte van april zijn we weer een stuk verder.3KaartmeiHorizontaal versie 27 mei.png

Ik ben heel blij met dit beeld. De stap tussen eerste deelgebied geleverd en 100 % geleverd is echter nog een flinke. Daarom hebben we in de kaartjes een tussenstand opgenomen: 50 % gereed (in lichtblauw). Deze tussenstand geeft straks denk ik een goed beeld van de voortgang tussen de mijlpaal van 1 april en die van 1 oktober. De mijlpaal van 1 oktober is dat u voor 100 % uw bestanden heeft aangeleverd aan het SVB-BGT (donkerblauw), zodat uw BGT vóór 1 januari 2016 volledig in de Landelijke Voorziening zit (paars).

* Om het onderscheid tussen deze drie stappen goed weer te kunnen geven is de kleurstelling van de kaartjes aangepast. Vandaar dat op dit moment ook van de kaartjes van februari en april nieuwe versies zijn gemaakt. De drie nieuwe kaartjes zag u hierboven. Ook de komende maanden zullen we regelmatig tussenstanden publiceren.

Ik hoop dat we deze lijn kunnen vasthouden en dat waar nodig nog een versnelling kan worden ingezet. Ik hoop dat de mijlpalenplanning en deze voortgangskaartjes daarbij helpen."

Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT