• Blogs
  • BGTweb
  • Vier nieuwe gemeenten in de LV: Gefeliciteerd Stein, Brummen, Hoorn en Uithoorn!

Vier nieuwe gemeenten in de LV: Gefeliciteerd Stein, Brummen, Hoorn en Uithoorn!

PDOK overzichtskaart BGT vulling juni De Landelijke Voorziening wordt steeds verder gevuld met de BGT en de transitie komt steeds meer op gang. In juni werden er dan ook alweer vier nieuwe gemeenten aan de Landelijke Voorziening toegevoegd: gemeenten Stein, Brummen, Hoorn en Uithoorn leverden hun BGT en zijn vanaf heden zichtbaar in de BGT webviewer van PDOK.

Gemeente Stein, Brummen, Hoorn en Uithoorn, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

Het programmabureau BGT van het ministerie van IenM en het SVB-BGT zijn ontzettend blij met dit resultaat en komen binnenkort de BGT taart en oorkonde uitreiken bij deze gemeenten.

Benieuwd naar de ervaringen van Stein, Brummen, Hoorn en Uithoorn?

Het SVB-BGT interviewde de projectleiders BGT van de betreffende gemeenten. Hieronder leest u fragmenten uit deze interviews. Klik naar het volledige interview voor meer details.

De ervaringen van gemeente Stein:

Gerrit Wensink, Geo-beheerder/BAG-beheerder bij de gemeente Stein vertelt: 'Ik ben heel blij met de keuze om de BGT zelf op te bouwen. De gebiedskennis van de gemeente en de korte lijnen met de BOR collega’s hebben bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering van de data en uiteindelijk aan het behaalde resultaat'.

'Maar', vertelt hij daarnaast, 'met de kennis van nu zou ik hebben gekozen om nog meer detaillering en onderscheid aan te brengen, vooral met betrekking tot het binnengemeentelijk gebruik ten behoeve van beheer.'

> Lees hier het gehele interview met de gemeente Stein

De ervaringen van gemeente Brummen:

Linda Sprikkelman, projectleider van de gemeente Brummen: ‘Vooral de beheerdata is opnieuw ingewonnen. Het is een heel bewuste keuze van de gemeente de komst van de BGT aan te grijpen om de data op orde te brengen. De gemeente heeft daar de komende jaren veel profijt van'

Ook vertelt Linda over de hobbels die de gemeente Brummen tegenkwam, toen het waterschapsdeel ontbrak. ‘Hier hebben we lang op moeten wachten. Het was onduidelijk wie het bronhoudersgebied van het waterschap ging opbouwen. Na een gesprek tussen SVB-BGT en de gemeente Brummen is besloten dat de gemeente het waterschapsdeel mee nam.’

> Lees hier het gehele interview met de gemeente Brummen

De ervaringen van gemeente Hoorn:

Ronald Plak, meewerkend Coördinator Geo-informatie bij de gemeente Hoorn, vertelt: ‘Natuurlijk kwam de door ons gekozen objectafbakening niet overeen met de eisen gesteld aan de BGT. Onze objectafbakening was minder gedetailleerd, maar het vormde wel een goede basis.’ De kaart is aangevuld met de BOR-gegevens en de insteken van de sloten ten behoeve van het waterschap.

Naast de opbouw van het eigen grondgebied, kreeg Hoorn natuurlijk ook te maken met de aansluiting van omliggende bronhouders. ‘Wij zijn zelf aan het werk gegaan om de aansluiting goed te krijgen. Probleem was hierbij dat nog niet iedereen de eigen bronhoudergrenzen had bepaald. Uiteindelijk hebben we in overleg met SVB-BGT steeds gezocht naar een goede oplossing, rekening houdend met het kaartmateriaal van de overige bronhouders. Dat werkte prima.’

> Lees hier het gehele interview met de gemeente Hoorn

De ervaringen van gemeente Uithoorn:

Henk van Beek, adviseur Geo-informatie bij de gemeente Uithoorn, vertelt dat ze besloten hebben zoveel mogelijk informatie op te nemen in de BGT. ‘Wij hebben gekozen voor de opbouw van IMGeo. Met de beheergegevens van o.a. groen en wegen voegt de BGT echt iets toe aan de werkzaamheden binnen de gemeente.’ Nu de BGT klaar is, kijkt de gemeente ook verder vooruit. ‘De komende periode voegen we alle objecten toe, die de gemeente in beheer heeft (puntobjecten, de civiele en beeldende kunstwerken, de lichtmasten, etc.).  

Ook vertelt hij over de samenwerking met andere bronhouders die soms moeizaam en langzaam verliep, maar ook mooie voordelen opleverde: ‘De vertraging had ook een groot voordeel’, vertelt Henk. ‘Samen hebben we bijvoorbeeld een stereofotokarteerstation gekocht, waardoor we snel ontbrekende objecten voor bijvoorbeeld het Waterschap konden karteren.’ 

> Lees hier het gehele interview met de gemeente Uithoorn