• Blogs
 • BGTweb
 • BGT Monitorrapportage Juni laat positieve transitievoortgang zien

BGT Monitorrapportage Juni laat positieve transitievoortgang zien

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 878 dagen geleden

  Monitorrapportage.PNG

  Om de ontwikkelingen in de BGT transitie continue te blijven monitoren, maakt het Programmabureau BGT sinds april 2015 maandelijks nieuwe voortgangskaarten. Voorheen gebeurde dat per kwartaal in de uitgebreidere vorm van een monitorrapportage. In juni stond er weer zo'n monitorrapportage op de planning, maar in verband met de maandelijkse voortgangskaarten en de snel veranderde data is ervoor gekozen om deze kwartaalrapportage uit te brengen in een light versie van de monitorrapportage. 

  De kaarten in deze monitorrapportage van juni zijn primair gericht op de voortgangsindicatoren zoals deze zijn weergegeven in de mijlpalenplanning. Een achttal kaarten laten zien in welke mate bronhouders een proefbestand hebben aangeleverd, welke percentage opbouw gereed is etcetera. 

  > Ga naar de BGT Monitorrapportage Juni (light versie)

  Snelle ontwikkelingen in de transitie zichtbaar in 2015

  Tussen de enquête aan het begin van 2015 en een meting rond de mijlpaal van 1 april bleek al dat er veel voortgang was geboekt bij de bronhouders. Hierover las u eerder al in mei, in de voortgangsblog van Ruud van Rossem, algemeen Programmamanager BGT, ministerie van IenM. Ook in juni is weer een positieve ontwikkeling zichtbaar. 

  Van groen, naar blauw, naar paars!

  taartdiagram mijlpalen monitorrapportage juni.PNG

  Uit de huidige kaarten blijkt het overgrote deel van de bronhouders qua planning momenteel tussen de tweede en derde mijlpaal zitten. In bijgaand cirkeldiagram is af te lezen dat de mijlpaal van 1 april (2/2) volledig is gepasseerd door 68% van de bronhouders. Een kleine groep voorlopers zijn de mijlpaal van 1 oktober (of zelfs de finish) gepasseerd. De verwachting is dat deze groep in de aanloop naar deze derde mijlpaal van 1 oktober sterk zal groeien.

  Het accent in de kaarten zal hierdoor verkleuren van groen naar blauw en paars in de zomermaanden. De transitie is in volle gang en met veel inzet in de komende periode is het mogelijk om de derde mijlpaal tijdig te passeren!   

  Meetpunt 1 juni: heeft u al 75% BGT opgebouwd en een datum voor de aanlevering van uw laatste deelgebied gepland?

  In de mijlpalenplanning is een meetpunt op 1 juni opgenomen, dat adviseert om 75% van uw BGT bestand opgebouwd te hebben, en een datum te hebben afsproken voor de aanlevering van uw laatste deelgebied. Omdat de opbouw voornamelijk achter de voordeur gebeurt, is het belangrijk dat u als bronhouder de opbouw in de TMT actueel houdt en tijdig uw deelgebieden aanlevert.