• Blogs
 • BGTweb
 • Iedereen over de finish na succesvol proefdraaitraject met actualisaties

Iedereen over de finish na succesvol proefdraaitraject met actualisaties

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 865 dagen geleden


  Eind juni is het proefdraaitraject met actualisaties gezamenlijk succesvol afgesloten door de BGT-ketenpartners én alle 7 leveranciers, in samenwerking met GeoBusiness Nederland. Dit geeft vertrouwen dat het BGT mutatieproces nu robuust is. De stand van de software geeft voor bronhouders dan ook geen aanleiding meer om te wachten met aanlevering.

  Waarom het proefdraaitraject met actualisaties?

  Initieel leveren kan al een tijdje en ook muteren gebeurt al door de eerste koplopers. Het sluitstuk van de BGT software functionaliteit is dat bronhouders gedane mutaties van andere bronhouders kunnen inlezen en verwerken: het actualiseren. Dit wordt belangrijk op het moment dat meerdere bronhouders in hetzelfde gebied gaan muteren. Het actualiseren is voor iedereen nieuw en stelt hoge eisen aan de onderlinge uitwisselbaarheid van BGT-data.

  Het verloop en de uitkomst van het proefdraaitraject met actualisaties

  In maart en april vond al een eerste ronde proefdraaien plaats, waarin actualiseren centraal stond. In deze ronde werd gezamenlijk veel ervaring opgedaan door de BGT ketenpartners en softwareleveranciers en werden al de nodige hobbels opgelost. Dit proefdraaitraject smaakte echter naar meer.

  Op 18 mei startte dan ook een tweede ronde proefdraaien, die plaatsvond in een korte en intensieve periode in de maand juni. In deze tweede ronde proefdraaien hebben alle partijen er nog een schepje bovenop gedaan, door in een hoog tempo mutaties te leveren en mutaties van anderen in te lezen. Naast ‘normale’ mutaties zijn ook de nodige randgevallen uitgeprobeerd.  Verder is er met veel inzet en openheid gewerkt, waardoor de issues die boven tafel kwamen snel konden worden opgelost.

  Positieve uitkomst van proefdraaitraject

  De uitkomst van het proefdraaitraject is zeer positief. Alle 7 leveranciers bereikten de finish, en lieten zien dat het inlezen van elkaars mutaties en uitwisselen met de BGT-keten werkt. Verder zijn er tussen leveranciers en BGT-ketenpartners aanvullende afspraken gemaakt over werkafspraken en aanscherping van controles.

  Certificering voor niveau Uitgebreid gestart

  Naast het proefdraaien, is ook de certificering voor niveau ‘Uitgebreid’ inmiddels door een deel van de leveranciers gehaald (zie: Nieuwsbericht over certificering op BGTweb en Overzicht van Certificeringen op de website van Geonovum). Ook de overige leveranciers verwachten op korte termijn over te gaan naar dit certificeringsniveau.

  Certificering en proefdraaien geven vertrouwen in de robuustheid van de bijhouding

  De BGT-ketenpartners, GeoBusiness Nederland én de leveranciers spreken op basis van bovenstaande uitkomsten hun gedeelde vertrouwen uit in de robuustheid van het mutatieverkeer vanaf leverancier tot aan landelijke voorziening. Dit betekent voor bronhouders dan ook dat de stand van de software geen aanleiding geeft om te wachten met aanlevering. 

  logo's samengevoegd voor gezamenlijke software boodschap.PNG