• Blogs
 • BGTweb
 • De tussenstand van de transitie met de ‘1 oktober mijlpaal’ in zicht

De tussenstand van de transitie met de ‘1 oktober mijlpaal’ in zicht

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 826 dagen geleden

  voortgangskaart septemberDe zomer is voorbij en de volgende mijlpaal is in zicht: tijd voor een nieuwe voortgangsrapportage. In de bijgaande kaart is te zien dat Nederland langzaamaan blauw kleurt, wat inhoudt dat bronhouders hun laatste deelgebied hebben aangeleverd. Ruim 60 bronhouders zijn daarmee inmiddels de mijlpaal van 1 oktober (aanleveren laatste deelgebied) gepasseerd.

  Van het totaal aantal bronhouders is 85% op dit moment nog druk bezig om hun bestanden af te maken en aan te leveren, om daarmee de mijlpaal van 1 oktober ook op tijd te halen. Gelukkig laat de stand van september zien dat dat voor een groot deel van de bronhouders nog binnen bereik ligt!

  * Een grotere versie van de voortgangskaart ziet u en door op de bovenstaande afbeelding te klikken.    Forse groei van blauwe bronhouders door aanleveren laatste deelgebied

  cirkeldiagram tussenstand transitie september De gegevens van 3 september laten zien dat de blauwe gebieden in de kaart bijna zijn verdubbeld. Waar in augustus nog slechts 27 bronhouders de status ‘laatste deelgebied aangeleverd’ hadden, zijn dat er momenteel al 50. Dit is exclusief de 14 ‘paarse’ bronhouders, die hun gebied reeds voor 100% in de Landelijke Voorziening terug kunnen vinden.

  Met het oog op de mijlpaal van 1 oktober is dit een positieve ontwikkeling. U wordt als bronhouders immers aangeraden om de mijlpalenplanning aan te houden en in de komende maand te proberen uw laatste deelgebied aan te leveren.

  Gelukkig laat maar liefst 71% van de bronhouders de afgelopen maand duidelijke voortgang zien en werken er velen aan de voltooiing van hun laatste bestanden. In potentie kan dit veel nieuwe blauwe gebieden opleveren op de kaart van de volgende maand!

  Alvast een lichtblauwe kleur krijgen? Gefaseerd aanleveren helpt

  In de kaart is te zien dat veel bronhouders van groen direct naar donkerblauw verschieten. Dit houdt in dat na het proefbestand of eerste deelgebied, de overige bestanden in een keer worden ingeleverd. De deelgebiedenplanning is er echter niet voor niets. De controle van eerdere (deel) leveringen geeft u namelijk veel relevante informatie om uw (volgende) bestanden te verbeteren en de doorlooptijd voor de volgende leveringen te verkorten. Zo voorkomt u extra correcties en werk! Momenteel geeft de gemeente ‘s Gravenhage het goede voorbeeld en is als enige bronhouder lichtblauw gekleurd.

  Wij roepen u allen op om alvast alle deelgebieden aan te leveren die klaarliggen. Per slot van rekening geeft de lichtblauwe kleur op de kaart van 1 oktober een positiever beeld van de voortgang dan een groene kleur.

  Kortere doorlooptijd? Plan uw levering vroegtijdig in

  Naast een gefaseerde aanlevering is het verstandig om de levering van uw bestanden tijdig te plannen en de TMT goed bij te houden, zodat uw aangeleverde gebieden sneller in de Landelijke voorziening kunnen worden opgenomen. Het SVB-BGT plant de verwerking van bestanden in op basis van de planningen uit de TMT. Geplande leveringen hebben daarbij altijd voorrang. Bestanden waarvan de leverdatum minimaal 4 weken voor levering is opgevoerd in de TMT worden als eerste verwerkt, overige bestanden komen in de wachtrij terecht. Lees meer in de BGT-mythe over het aanleveren van bestanden.

  Wij verzoeken u om de TMT goed bij te houden en tijdig bij het SVB-BGT aan te geven wanneer u welk deelgebied aanlevert, zodat uw bestanden voorrang krijgen in de wachtrij.

  Oktober: Voortgangsbrief van het Ministerie van IenM

  Na de mijlpaal van 1 oktober wordt de voortgang van de transitie opnieuw in kaart gebracht. Naar aanleiding het passeren van de laatste mijlpaal zal het ministerie contact zoeken met de bronhouders middels een brief, net als bij het passeren van de vorige mijlpaal. Per individuele bronhouder wordt de voortgang onder de aandacht gebracht en wordt toegelicht wat dit betekent voor de planning en werkzaamheden van de desbetreffende organisatie. In deze brief wordt ook alvast vooruit geblikt op de manier waarop achterblijvers over de finish zullen worden geholpen en op de consequenties voor bronhouders die de deadline niet halen.

  De percentages in de cirkeldiagram en onderstaande trendgrafiek laten zien dat veel bronhouders bezig zijn om de mijlpaal van 1 oktober te halen en daarmee de finish binnen bereik hebben. Als onderstaande trend zich doorzet is er een gerede kans dat het merendeel van de bronhouders de transitie tijdig afrond!

  Trendgrafiek transitievoortgang september  Lijstweergave transitievoortgang septemberDe tussenstand van de transitie in lijstweergave: bekijk de individuele transitievoortgang van bronhouders

  Tot slot geeft het overzicht van de transitievoortgang in lijstweergave inzicht in de individuele transitievoortgang van bronhouders. De weergegeven voortgang is hetzelfde als in de voortgangskaart, enkel ditmaal in lijstvorm. Met behulp van Ctrl+F is eenvoudig op bronhouder te zoeken.

  Meer informatie over de voortgang van de transitie?

  Voor meer informatie en de vorige voortgangskaarten en monitorrapportages kunt u terecht op https://bgtweb.pleio.nl/monitor-rapportage-voortgangskaarten