• Blogs
 • BGTweb
 • Heeft u zich al ingeschreven voor de BGT contactdagen in het najaar?

Heeft u zich al ingeschreven voor de BGT contactdagen in het najaar?

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 814 dagen geleden
  In oktober en november 2015 vinden op vier locaties in het land BGT-contactmiddagen plaats, net als vorig jaar. De contactdagen staan dit jaar in het teken van de ‘eindsprint’. Samen met bronhouders kijkt het SVB-BGT hoe BGT beheer en bijhouding het beste georganiseerd kan worden. Daarbij is er alle ruimte om ervaringen met betrekking tot de organisatie, het proces, de samenwerking, maar ook de techniek onder de aandacht te brengen.
   

  Door op onderstaande links te klikken kunt u zich aanmelden voor de contactdag in uw regio:

  De contactmiddagen starten om 12.00 uur met een lunch. In de ochtend vinden op dezelfde locatie de regio-bijeenkomsten van het Gemeentelijk Geo-Beraad plaats.

  • Regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg): 1 oktober in het Igluu in Eindhoven
  • Regio Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland): 8 oktober Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
  • Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe):  13 oktober in De Schildhoeve in Fluitenberg (bij Hoogeveen)
  • Regio West (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland): 3 november in de Lichtfabriek in Haarlem

  Bent u leverancier en wilt u meer informatie over deelname aan de bedrijvenmarkt? Klik dan hier.

  Meer informatie over het programma

  Het programma is verdeeld in een plenair programma en een workshopgedeelte. De workshops gaan over de volgende thema's:

  Thema 1. De techniek rondom het berichtenverkeer. In de bijhouding zult u heel regelmatig mutaties leveren aan het SVB-BGT, die verwerkt worden in de LV. In deze sessie wordt ingegaan op het inregelen van de techniek en de eventuele overstap naar geautomatiseerde verwerking. Ervaringen van een collegabronhouder zullen worden gedeeld.

  Thema 2. Samenwerking tijdens de bijhouding met collega-bronhouders - hoe werkt dat in de praktijk? In de bijhouding komen bronhouders elkaar letterlijk vaak tegen in hun gebied. Vandaar dat samenwerking loont. In deze sessie worden lessen gedeeld hoe deze samenwerking op te zetten en wat de resultaten zijn in de praktijk van collega bronhouders.

  Thema 3. Het SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding van de BGT/IMGeo. Het SVB-BGT licht toe hoe zij bronhouders faciliteert in de bijhouding. SVB-BGT gaat in op het proces, de directievoering en de ICT die de bronhouder in huis moet halen om optimaal te profiteren van de ontzorging.

  Thema 4. Hoe borgen bronhouders de kwaliteit van de BGT? De kwaliteit van de BGT is een verantwoordelijkheid van iedere bronhouder. In de wet is vastgelegd dat de borging o.a. vorm krijgt op basis van een zelf-assessment. Wat dit inhoud en hoe dit vorm krijgt hoort u in deze sessie.