• Blogs
 • BGTweb
 • BGT Terugmelden: Uitkomsten pilot, enquête en workshop

BGT Terugmelden: Uitkomsten pilot, enquête en workshop

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 754 dagen geleden

  Terugmeldingen zijn belangrijk om de kwaliteit van basisregistraties als de BGT op orde te houden. Iedere melding kan helpen om de kwaliteit van de BGT te blijven verbeteren. Maar hoe moet een terugmeldsysteem voor de BGT er precies uitzien? De BGT organisatie met de honderden bronhouders en duizenden gebruikers is immers complex.

  Om meer inzicht te krijgen in de gewenste functionaliteiten en procesgang rondom het BGT terugmeldsysteem, is er door het Kadaster, SVB-BGT en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een pilot, enquête en workshop over terugmelden georganiseerd met zowel bronhouders, als gebruikers. Op basis van de uitkomsten zal het Kadaster in de komende maanden een gebruiksvriendelijk BGT terugmeldsysteem ontwikkelen, dat gekoppeld wordt aan het MMS (mutatiemeldsysteem) van het SVB-BGT, zodat beide soorten meldingen in hetzelfde systeem afgehandeld kunnen worden.

  Onderstaand leest u de uitkomsten en inzichten die voortkwamen uit de pilot, enquête en workshop, en hoe het vervolg van de ontwikkeling van het terugmeldsysteem eruitziet.


   

  Pilot ‘BGT terugmelden’ en enquête

  Vertrekpunt van de pilot ‘BGT terugmelden’ was de werkpraktijk van de BRT (Basisregistratie Topografie). De BRT is namelijk recentelijk overgestapt naar een nieuw terugmeldsysteem, omdat er met het oude systeem maar mondjesmaat werd teruggemeld. Een pilot wees uit dat een laagdrempelig terugmeldsysteem dat toegankelijk is voor een breed publiek, veel meer gebruikers verleid om terug te melden. Dit systeem is nu dan ook het officiële terugmeldsysteem voor de BRT geworden. Voor de BGT terugmeldpilot is dit systeem lichtelijk aangepast. Eén van de grootste uitdagingen was het verschil in bronhouderschap: Bij de BRT is er slechts één bronhouder, maar bij de BGT zijn dit er uiteraard veel meer. Dit is pragmatisch opgelost door bij het SVB-BGT de pilotmeldingen handmatig door te zenden. Na de pilot is er naar alle deelnemers een enquête verstuurd die ook grotendeels door niet-deelnemers kon worden ingevuld.

  Resultaten pilot en enquête ‘BGT terugmelden’

  In totaal zijn er tijdens de pilot 43 meldingen binnengekomen. Daarnaast hebben 45 respondenten de enquête ingevuld. Hiervan hebben er 16 meegedaan aan de pilot. Door de beperkte vulling van de BGT, bleken melders het lastig te vinden om een terugmelding te doen omdat lokale kennis vaak ontbrak.

  Deelnemers van de pilot waren erg positief over het initiatief om een laagdrempelig en toegankelijk terugmeldsysteem voor de BGT te ontwikkelen. Dit bleek ook uit de enquête waarbij het pilotsysteem hoger werd beoordeeld dan terugmeldsystemen van andere basisregistraties, zoals de BAG en BRK. De respondenten waardeerden de eenvoud, gebruiksvriendelijkheid en performance van het pilotsysteem erg. Ook waren er verbeterpunten. Zo wisselden de kwaliteit van de meldingen, vonden melders het lang duren voordat hun melding visueel verscheen en was de mailafhandeling tijdens de pilot onduidelijk.

  > Lees de volledige uitslag in de rapportage van de enquête

  BGT terugmelden

  Uitkomsten van de workshop met bronhouders en gebruikers

  Na de pilot en enquête is er een workshop gehouden met alle pilotdeelnemers, bronhouders uit de kopgroep en leden uit de gebruikersgroep. Na een aantal presentaties over de ideeën voor het terugmeldsysteem, werden hier de hersens gekraakt om de laatste vraagtekens weg te nemen. Hierbij ging het niet alleen over de benodigde functionaliteiten, maar kwamen ook de werkprocessen, informatiebehoeften en wettelijke verplichtingen aan bod.

  Belangrijke uitkomst is dat een melder niet over één kam geschoren kan worden. Het verschilt bijvoorbeeld per melder in welke mate deze terugkoppeling wil over zijn melding en of deze meldt vanaf zijn computer of met een tablet in het veld. Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te melden naar zijn eigen niveau, van burger tot BGT professional. BGT jargon moet hierbij zoveel mogelijk vermeden worden. Bronhouders gaven aan erg gebaat te zijn bij een terugmelding vergezeld door foto’s van de actuele situatie.

  > Lees meer in het volledige verslag van de brainstormsessie

  Het vervolg: de ontwikkeling van het uiteindelijke BGT terugmeldsysteem

  Nu er veel ideeën verzameld zijn over het BGT terugmeldsysteem, gaat het ontwikkeltraject starten. Het Kadaster zal in de komende maanden een gebruiksvriendelijk terugmeldsysteem realiseren. De ontwikkeling loopt parallel met die van het Mutatiemeldsysteem (MMS) door SVB-BGT. Het terugmeld- en mutatiemeldsysteem worden aan elkaar gekoppeld, zodat bronhouders afhandeling van beiden in hetzelfde systeem kunnen doen. Verder worden alle meldingen als publieke dataset in PDOK gepubliceerd, zodat ze ook zijn te raadplegen in eigen systemen.

  Vragen of ideeën over BGT terugmelden?

  Dat de eerste pilotfase afgerond is, en het systeem nu in ontwikkeling gaat, betekent natuurlijk niet dat de rol van bronhouders en gebruikers over is. Integendeel, tijdens het ontwikkeltraject blijven we graag in nauw contact. Wil jij de ontwikkelingen van het terugmeldsysteem op de voet volgen en/of een actieve rol vervullen in een feedbackgroep? Schroom dan niet om een mail te sturen naar jaapwillem.sjoukema@minienm.nl